türkiye istatistik kurumu

6 Ağustos 2015

TÜİK-Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2014

Türkiye İstatistikKurumu tarafından 2002 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri, tüketim kalıpları hakkında bilgi veren “Hanehalkı Bütçe Anketi” toplumun […]