bilgi toplumu

9 Mart 2016

Fazla Tüketim Mutluluk Getirir Mi?

Günümüz koşullarında, taleplerimize eskiye oranla daha kolay ulaşabiliyoruz.Önceden lüks olarak nitelendirdiğimiz ürün ve hizmetleri satın
4 Temmuz 2016

Bilgi Toplumunda Finansal Faktörler ve Finansal Okuryazarlık...

Sanayi devriminden sonra, artan kentleşme, toplumsal yapıdaki değişmeler ve finansal değerlere farklı anlamlar yüklenmesi bilgi