sanayi toplumu

4 Temmuz 2016

Bilgi Toplumunda Finansal Faktörler ve Finansal Okuryazarlık...

Sanayi devriminden sonra, artan kentleşme, toplumsal yapıdaki değişmeler ve finansal değerlere farklı anlamlar yüklenmesi bilgi