ali yalçın

29 Temmuz 2015

Türkiye Finansal Okuryazar Nesiller Yetiştirebilir Mi?

Dünya gayrisafi milli hasılasının %85 ini üreten ve nüfusunun 2/3 üne sahip olan 20 gelişmiş