Başkan'dan Mesaj


F inansal Okuryazarlık kişinin para kullanımı ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme yapması ve etkili karar vermesidir. Oysa, Dünya Bankası raporuna göre, Türkiye’nin %51’i finansal sistemin dışında yer alıyor.

Günümüzde finansal alışkanlıkların değişmesi, tüketicilerin yeterli finansal altyapıya sahip olmadığına dair veriler, finansal ürünlerdeki çeşitlilik, iletişimin gelişmesi ile beklentilerin artışı ve global ekonomik krizin etkisiyle finansal okuryazarlık kavramı gittikçe önem kazanıyor. Genç nüfusun yoğunlukta olduğu ülkemizde de önemli bir ihtiyaç halini alıyor.

Gerek devlet kurumları, gerek gönüllüler, gerek finansal sistemde söz sahibi olan kişiler, işbirliği içinde bir şeyler yapabilmek, ülkemizdeki her bireyi “finansal okuryazar” bilincine kavuşturabilmek için tek bir çatı altında toplanarak Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği ‘ni (FODER) kurduk.

Türkiye’nin ilk ve tek finansal okuryazarlık derneği olan FODER’in amacı, ülkemizde finansal okuryazarlık, finansal erişim, finansal eğitim faaliyetlerini etkinleştirip geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Bizler de tüm vatandaşlarımızın “finansal açıdan sağlıklı ve huzurlu” olacağı günler için var gücümüzle heyecan içinde çalışacağız.

M.Ö.427 yılında Plato ‘kendisini yöneten, dünyayı yönetir’ demiş, biz de ona bir 21.yy eklemesi yapıyor ‘Parasını yöneten hayatını yönetir!’ diyoruz.

Derneğimizin tüm Türkiye’ye hayırlı olması dileğiyle.

Özlem Denizmen