Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj


2012 yılında Türkiye’nin ilk finansal okuryazarlık derneği olarak kurulmuş olan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)’in amacı, ülkemizde finansal okuryazarlık, finansal erişim ve finansal eğitim faaliyetleri geliştirmek, etkinleştirmek ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.

Finansal Okuryazarlık ile ilgili yurdumuzda yapılan anketlerde çıkan sonuçlara göre genelde vatandaşlarımız:

- Tasarruf etmeyi ve para biriktirmeyi bir zorunluluk olarak hissetmiyorlar;

- Küçük tasarruflarla anlamlı birikimlerin elde edilebileceğini düşünmüyorlar;

- Gelecekleri ve özellikle emeklilik dönemleri hakkında kendilerini güvencede hissetmemelerine rağmen birikim yapmayı sürekli erteliyorlar;

- Özellikle gençler (doğal olarak) emekliliği çok uzak bir tarih olarak görüyorlar bu konudaki tavsiyelere genelde kulak vermek istemiyorlar.

Günümüzde halen olumlu olan demografik yapımızda önümüzdeki yıllarda meydana gelmesi beklenen olumsuz gelişmeler, özellikle toplumumuzun yaşlanmaya başlayacak olması, uzamakta olan yaşam beklentisi ile birleşince, vatandaşlarımızın uzun yıllar sürecek emeklilik dönemlerine maddi açıdan çok daha iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini göstermektedir. Vatandaşlarımızın yüksek enflasyon dönemlerindeki kısa vadeci alışkanlıklarından kurtulmaları, orta / uzun vade hedefli yatırım planları yapmaları, "Geleceğe Yatırım Yapmak" kavramını içselleştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.

Türkiye'de finansal okuryazarlığın yaygınlaşması ve vatandaşlarımızın finans sistemine katılımlarının artmasına katkıda bulunmak için:

- Bireylerde finansal ihtiyaçlar konusunda farkındalık yaratmaya;

- Onlara bütçe yapmayı ve tasarruf etmeyi öğretmeye;

- Bireyleri birikim yapmaya özendirmeye, tasarrufların birikime dönüştürülmesine yardımcı olmaya;

- Birikimleri doğru yatırım araçlarına yönlendirmeye, finansal sistemin içine çekmeye ve uzun vadede bireylerin varlık ve refah düzeylerini arttırmaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak doğrultusunda proje ortaklarımız ile birlikte toplumun çeşitli kesimlerine (öğrencilere, kadınlara, çiftçilere, Silahlı Kuvvetler personeline, emeklilere, vb.) yönelik eğitim programları tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bu programlarda bireylere finansal hesap yapabilme yetisi kazandırmayı ve bu doğrultuda borç yönetimi, kredi kartı/bireysel kredi kullanımı, gelir-gider yönetimi, bütçe yapma disiplini, varlık dağılımı, yatırım riskleri, bireysel emeklilik, sigorta, vb. gibi kavramları tanıtmayı, geçmişten gelen önyargıları kaldırmayı ve alışkanlıkları değiştirmeyi hedefliyoruz.

Finansal okuryazarlık öğretilerine küçük yaşlardan başlanması doğal olarak çok daha etkili olacaktır. Bu amaç doğrultusunda Finansal okuryazarlık öğretilerinin ilkokul ve ortaokul müfredatına dahil edilmesi yönünde de yoğun çaba sarfetmekteyiz.

Finansal okuryazarlık bilincine sahip vatandaşlarımız yaptıkları birikimler ve yatırımlar ile hem geleceğe daha güvenle bakacak ve hem de ülke ekonomimize olumlu katkılarda bulunacaklardır.

Attila Köksal, CFA

“Parasını Yöneten Hayatını Yönetir”