hanehalkı tüketim harcaması

6 Ağustos 2015

TÜİK-Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2014

Türkiye İstatistikKurumu tarafından 2002 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve hanelerin sosyo-ekonomik yapıları,