FODER GENEL KURUL TOPLANTISI

27 Nisan 2017

FODER Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2017 Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı. Divan Başkanı