Bireysel Üyelik Başvurusu

Aydınlatma metnini okudum, kabul ve beyan ederim.

Bireysel Üyelik Nedir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi FODER’e üye olma hakkına sahiptir.

Gerçek kişilerin üyelik başvuru aşamasında mevcut üyelerden en az birinin referans vermesi şartı aranır. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için ise Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Yukarıdaki şartları taşıyan kişiler “Bireysel Üyelik Talep Formu” doldurarak derneğe yazılı olarak başvururlar.

FODER Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandırır. Bu sonuç kesindir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

2024 yılı bireysel üyelik ücreti aşağıdaki gibidir.

Üye giriş aidatı 1.100 TL (Bir defaya mahsus talep edilir.)

Yıllık üyelik aidatı 1.100 TL

Bireysel Üyelik Formunu doldurarak gönüllümüz olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Üyelikle ilgili tüm sorularınız için bize +90 212 289 50 40 numaralı telefondan ve bilgi@fo-der.org e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.