Kurumsal Üyelik Başvurusu

Kurumsal Üyelik Nedir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Tüzel kişilerin üyelik başvuru aşamasında mevcut üyelerden en az birinin referans vermesi ile tüzel üyelerin temsilcilerinin en az “Birim Yöneticisi” olması şartı aranır.

Yukarıdaki şartları taşıyan kişiler “Kurumsal Üyelik Talep Formu” doldurarak derneğe yazılı olarak başvururlar.

Dernek Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandırır. Bu sonuç kesindir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

2018 yılı kurumsal üyelik ücreti aşağıdaki gibidir.

Üye giriş aidatı 2.000 TL (Bir defaya mahsus talep edilir.)

Yıllık üyelik aidatı 3.000 TL

2019 yılı kurumsal üyelik ücreti aşağıdaki gibidir.

Üye giriş aidatı 2.500 TL (Bir defaya mahsus talep edilir.)

Yıllık üyelik aidatı 3.500 TL

Kurumsal Üyelik Formunu doldurarak gönüllümüz olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Üyelikle ilgili tüm sorularınız için bize +90 212 289 50 40 numaralı telefondan ve bilgi@fo-der.org e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.