Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırmasında 120. Sırada

Türkiye’nin finansal okuryazarlık konusunda dünyadaki yeri Standard &Poor’s’un (S&P) araştırmasıyla belirlendi. 144 ülkede 150 bin kişiyle yapılan araştırmada Türkiye 120. oldu.
Araştırma, Türkiye’de 18 yaşından büyüklerde finansal okuryazarlık oranını yüzde 23.6 olarak tespit etti. Sorulan 5 soruya verilen yanıtlardan 4 finansal kavrama hâkimiyeti ölçen araştırma, bir kişi dört kavramdan en az üçüne hâkimse onu finansal okuryazar kabul ediyor. Kavramlar ise riski dağıtmak, enflasyon, faiz ve bileşik faizden oluşuyor. Riski dağıtmak, enflasyon ve faiz için birer soru sorulurken, bileşik faiz için iki soru soruldu. Bu durumda Türkiye’de söz konusu 4 kavramdan 3’üne hâkim olanların oranı yüzde 23.6 olarak belirlendi.
Araştırmaya göre dünyanın finansal okuryazarlık ortalaması ise yüzde 33 seviyesinde bulunmakta.
Gallup tarafından verileri toplanan araştırmanın sonuçları her bir ülkede demografik gruplara uyarlandı. Buna göre Türkiye’de banka hesabı olanların sadece yüzde 26’sı finansal okuryazar kabul ediliyor. Ücretli çalışanlar yüzde 25’le en fazla finansal okuryazar oranına sahip grup oldu. Hesaplamaya göre işsizlerin yüzde 24’ü finansal okuryazar olurken, yaş açısından bakıldığında en fazla finansal okuryazarı 15-34 yaş grubu içinde barındırıyor. Ancak bu grupta bile oran yüzde 28’de kalıyor. Erkeklerin yüzde 28’inin, kadınların da yüze 19’unun finansal okuryazar kabul edildiği araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç ise en zengin yüzde 60’lık kesimin yüzde 26’sının finansal okuryazar çıkması oldu.