Bütçesini Bilen Kadınlar

Bütçesini Bilen Kadınlar projesi kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve kadınların ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek amacıyla FODER ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde gerçekleşmektedir.

OECD’nin yaptığı araştırma başta olmak üzere, global ölçekte yapılan birçok araştırmaya göre, kadınların finansal bilgiye erişimleri erkeklere göre çok geride kalmış durumdadır. Gelişmiş ülkelerde dahi, kadınların kazancını yönetebilme ve finansal gelişmeleri takip edebilme oranı çok düşük.

Kadınların ev ekonomisini ve aile bütçesini idare etme gibi özelliklerine baktığımızda, aslında erkeklerden çok daha fazla finansal okuryazarlığa ihtiyaçları olduğu kesin. Kadınların daha az bütçeyle hayatlarını idame ettirdikleri de ortadadır.

Kadınların finansal riskleri okuyabilme, riski bölebilme, doğru yatırım yapabilme gibi eğitimlere ihtiyaçları vardır. Hem toplumsal ve küresel ölçekte kadının ekonomik düzendeki konumu gün geçtikçe değer kazanmaktadır.

FODER’in başta kadınlar olmak üzere finansal okuryazar bir ekosistem misyonundan hareketle gerçekleştirilen bu projede FODER uzman eğitmeni tarafından her hafta düzenli olarak eğitimler gerçekleşmektedir. Eğitimlerde kadınların mevcut kaynakları etkin ve doğru kullanabilmeleri ve tasarruf edebilmeyi alışkanlık haline getirmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda verilen finansal okuryazarlık bilgisi ve finansal farkındalık eğitimleri ile sürdürülebilir kalkınmaya destek olunmaktadır.