GPFI G20 Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti

Türkiye’nin başkanlığını yaptığı G-20 Zirvesi, “Finansal Erişim için Küresel Ortaklıklar” teması ile 7-12 Eylül tarihlerinde  Antalya’da gerçekleşti.
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak Genel Sekreter Dr. Yasemin Demirdağ GPFI toplantılarına katılarak zirvenin finansal erişim konulu çalışma grupları içine yer aldı.
IMG-20150911-WA0000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı ve G20 ve G20 olmayan ülkelere bir fırsat sunmak amacıyla  etkinlikte ulusal KOBİ finans stratejileri üzerine bilgi paylaşımları yapılarak strateji tartışmalarının yer aldığı bir workshop gerçekleştirildi. KOBİ Finans İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde ülkelerin kaydettikleri ilerlemeler vurgulanarak bu konuda yeni dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin bildiri hazırlandı.
10 Eylül Cuma günü Hollanda merkezli Child & Youth Finance kurumunun bir gençlik girişimcilik zirvesi olan Küresel Ye! lansmanı gerçekleşti. Etkinlikte dünya gençlik kuruluş ve yenilikleri üzerinde duruldu. Üst düzey kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra Ye! Topluluğunun bazı genç girişimci temsilcileri  genç girişimcilik konulu konuşma yaptılar. Etkinliğin hedefi  Küresel Ye! platformunu ve genç girişimcilerin bir araya geldiği en büyük online topluluk olmayı amaçladığını duyurmak oldu.
IMG-20150911-WA0002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazine müsteşarı Cavit Dağdaş Ye! platformunun açılışı için düğmeye bastı.
Zirvede ayrıca Tarım – Finans Yenilikleri ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün finansmanı için yeni yollar ortaya çıkarma stratejileri üzerinde duruldu. Üst düzey politikacılar ve etkinliğe katılan ülkelerden gelen özel sektör temsilcileri ile tarımsal finans alanında tarım sigortası; değer zinciri finansmanı; dijital teknoloji, mali hizmetler ve küçük çiftçiler; tarım sektöründe kadın finansmanı; inovasyonun hızlandırılması ve küçük çiftçilerin talebini anlama başlıkları üzerinden yenilikçi yaklaşımlar ele alınarak görüşüldü.
11 Eylül Cuma günü GPFI Forum ile  G20 ve G20 ülkeleri olmayan, GPFI uygulama ortaklarının ve diğer paydaşlar için açık bir forum gerçekleştirildi. Forum ana teması özel sektör katılımı oldu. GPFI üyeleri ve uygulayıcı ortaklar için GPFI alt gruplarının çalışmaları görüşülerek, 2016 yılında hedeflenen GPFI öncelikleri hakkında açıklamalarda bulunuldu.