Fintech Nedir? Neden İlgi Çekiyor?

Fintech finansal hizmetleri teknoloji ve inovasyonla geliştirmek için yola çıkmıştır. Kelimeye baktığımız zaman finans ve
teknoloji kelimelerinin birleştirilmesinden yola çıkan, yeni nesil teknolojilerin finans sektörüne uygulanmasıdır. Fintech’lerde teknolojinin finansal çözümler üretmek için önemli rolü vardır ve finansal kurumların işleyişinde önemli rol oynayıp yeni ürünler
ortaya çıkarırlar. Aynı zamanda bankacılık, sermaye piyasaları, ödeme hizmetleri sigortacılık ve birçok sektörde ileri teknolojinin yaygınlaşmasını sağlarlar.

Fintech sadece sektörlere değil kullanıcıların da gelişimine büyük katkı sağlar. Pratiklik, fiyat avantajı, daha fazla hizmet seçeneği, kişiselleştirilmiş deneyim yaşamak ve gerektiğinde bir yetkiye anında ulaşabilmek kullanıcılara sunduğu ve sunacağı büyük katkılardan sadece birkaçı.

Peki Fintech Neden Şimdi İlgi Çekmektedir?

Fintech sisteminin doğuşunu herkes farklı noktada inceler. Kimisi ATM’lerin ortaya çıkışı kadar eskiye dayandığını savunsa da kimisi startup fikirlerinin doğuşuyla ortaya çıktığını savunur. Günümüzde fazlaca ilgi çekmesinin faktörlerinden biri teknolojik atılımlardır. Teknolojik atılımlarla insanların hayatlarına girmesiyle firmalar ve kullanıcılar için de çok büyük olanaklar taşımaktadır. 

Fintech Trendleri ve Sektöre Kazandırdıkları:

Fintech’in çalışma alanlarında büyük farklılıklar doğuracağı öngörülüyor. Kazandırdıklarının neler olduğuna Peer-to-peer kredi, Robo-uzmanlar, Blockchain örneklerini verebiliriz.

Peer-to-peer: Peer sözcüğü eş anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu ifadenin anlamı “Eşten Eşe”dir. Eşten eşe ağ protokolünde en az iki bilgisayar birbirine bağlanır ve herhangi bir merkezi kontrol mekanizması olmadan birbirleri ile veri alışverişinde bulunabilirler.

Robo-uzmanlar: Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi süreçlerini birleştiren, büyük kullanıcı kitlelerinin hizmetine yönelik hazırlanmış, insan kaynaklı hataları azaltmak ve hata riskini sıfıra indirmek için geliştirilmiş yazılımlardır.

Blockchain: Günümüzdeki modern blokzinciri tanımıdır. Merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan dağınık bir ağ ortamında, ağa dahil olan kullanıcıların güvenlerine dayalı bir veri paylaşım protokolüdür. Ağdaki tüm işlemlerin yer aldığı bir kayıt defteri olarak tasarlanmıştır. Blokzincirinde onaylanmış verilerin manipüle edilmesi çok zordur. Sistem merkezi olmadığından dolayı bilgiler, ağı oluşturan bloklarda ayrı ayrı bulunmaktadır.

 

Türkiye’de Fintech

Türkiye de popüler bir kavram olan fintech en çok yatırım alan girişim alanlarından biridir. Fintech global bir kaynak olmasından dolayı en çok yatırım alanlardan biri olmaya devam edecek gibi gözükmektedir. Fintech firmalarıyla bankalar Türkiye’de rakip olmaktan çok birbirlerini tamamlayıcı duruma girmektedir. Pek çok bankanın günümüzde fintech firmalarını satın aldığı görülmekte ve fintech teknolojisi ile bankaların güvenilirliği birbirini tamamlamaktadır. 

 

Kaynak: