Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak Danışma Kurulunun katılımı ile gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında derneğin Türkiye’de finansal okuryazarlık ve erişim amaçlarına yönelik stratejiler konuşuldu.
FODER tarafından yürütülen projeler hakkında değerlendirme yapılarak, vizyonumuz olan “Finansal Okuryazar Bir Türkiye” yolunda 2016 yılına yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüşmeler gerçekleştirildi.
Toplantı gündemi tasarruf olmakla birlikte özellikle 64. Hükümet Programı da incelenerek, ülkede tasarruf oranlarını arttırmaya ve artan tasarrufları da üretken alanlara yönlendirmeye yönelik hedefler oluşturuldu.