Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Ekonomiye İlişkin Basın Açıklaması

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Ekonomiye İlişkin Basın Açıklaması

Ülkemizin, son dönemde yaşadığı finansal zorlukları kriz yönetme tecrübesiyle aşacağına dair inancımız tamdır. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) olarak bireylerin finansal davranışlarında olumlu değişiklikler oluşturmayı, ekonomik milli mücadele günlerine destek olmayı ve ekonomik sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz.

Varlık fiyatlarının ve para birimlerinin değerlerindeki değişiklikler karşısında ani yatırım kararları vermek finansal okuryazarlık bilincine ters bir düşünme şeklidir. Bu tür yatırımlar çoğunlukla olumsuz sonuçlanır ve tasarruf sahiplerinin zarar etmelerine neden olurlar. Bir plana bağlı olarak düzenli yapılan birikimler uzun vadeli bir perspektif ile yatırımlara yönlendirilmelidirler.

Riskleri yaymak ve getirilerdeki oynaklığı önlemek için yatırım planı varlık türleri ve para birimleri arasında sağlıklı bir dağılım içermelidir. Yatırım yapan bireyler uzun vadeye odaklanmalı, kısa vadeli alım-satımlardan kaçınmalıdırlar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun tüketici kredileri, kredi kartlarına yönelik olarak hazırladığı yeni yönetmelik finansal davranışların doğru yönetilmesi konusunda oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bireylerin gelecek hedeflerine yönelik olmayan borçlanmanın önüne geçilmelidir.
Kendi bütçesini yöneten, tasarruf bilincine sahip bireylerle ülkemizin makro ölçekte ekonomik refah seviyesine hızla yükseleceğine inanıyoruz.

FODER olarak Türkiye’nin finansal okuryazarlık seviyesinin hak ettiği düzeye taşınmasını, bireylerden başlayarak ülkece tasarruf edebilme bilincinin aşılanmasını arzu ediyoruz. Yeni ekonomik programın hedeflerinin başarıya ulaşması için milli birlik ile beraberlik içinde hareket etmeye ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız.

Özlem Denizmen
Kurucu Başkan
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)