Finansal Okuryazarlık Kulübü Etkinlikleri Devam Ediyor

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliğinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017 -2018 eğitim döneminde de  finansal okuryazarlık kulübü  etkinliklerini gerçekleştiriyoruz.
Kulüp etkinlikleri gençlere parayı nasıl yöneteceklerini eğlenceli ve interaktif yollarla öğreterek finansal okuryazarlık bilgilerini artırmayı hedefliyor.  Kulüp, haftada bir gün 60 dk. süren eğitimlerle toplam 36 haftada tamamlanıyor. Farklı alanlarda uzman konuk eğitmenler, misafir konuşmacılar, gezi ve finansal kurum ziyaretleri ile oldukça zengin bir yıllık planlama gerçekleşiyor.

Finansal Okuryazarlık Kulübü Etkinlikleri

Öğrenciler uluslararası eğitim modüllerinden hareketle hazırlanan eğitimlerde istek-ihtiyaç, bütçe, yatırım, bankacılık sistemi, birikim gibi birçok finansal konuyu kendileri deneyimleyerek öğrendiler.
Paraya ilişkin kişisel alışkanlıkları özellikle odağa alan eğitimlerde örneklendirmeler ve deneyim paylaşımı aracılığıyla gençler eksik bilgilerini tamamladılar. Gençler yaptıkları harcamaları “Bi’Düşün” etkinliği ile gözden geçirdiler. Hayatlarının farklı dönemlerinde istek ve ihtiyaçların nasıl önceliklendirileceği üzerine “İstekler – İhtiyaçlar” etkinliği ile sıralama yaptılar. Farklı türdeki yatırımların risk ve getirilerinin nasıl olacağına ise “Yatırım Uzmanı”  ile bilgi sahibi oldular.
Eğitimlere başlamadan önce yapılan ön test ile bilgi birikimleri ölçülen öğrencilere eğitimler tamamlandıktan sonra son test yapılacak. Ön test ve son test sonuçları sonrası birlikte ölçme değerlendirme çalışması gerçekleştirilecek. Eğitimler, öğrencilerin finansal bilgi, finansal tutum, davranış ve becerilerine odaklı olarak gerçekleşmekte ve devam etmektedir.

Girişimciler için Finasal Okuryazarlık Eğitimi 

Kulüp öğrencileri girişimcilere yönelik finansal okuryazarlık eğitimi alarak finansal kaynakları bütçeleme, finansal tabloların okunması ve finansal hizmetlerin doğru kullanılması gibi pek çok konuda bilgi sahibi oldular. Habitat Derneği uzman eğitmenlerinden Cansu Aydemir’in verdiği girişimciler için finansal okuryazarlık eğitimi sonrası öğrencilere “Katılım Sertifikası” takdim edildi.

Osmanlı Bankası Müze Ziyareti

Darüşşafaka “liderlik” kulüpleri olan Finansal Okuryazarlık Kulübü ile Girişimcilik Kulübü öğrencileri Ekim ayında Salt Galata’da Osmanlı Bankası Müze gezisini gerçekleştirdi.

1856 yılında “Ottoman Bank” adı ile kurulan Osmanlı Bankası gezisiyle gençler, ilk banknot tasarımlarından hisse senetlerine ve devlet tahvillerine varan dokümanları inceleme fırsatına sahip oldular. Dönemin bankacılık işleyişi hakkında öğrenim kazandılar ve fikir yürüttüler.
Salt Galata İşveren Sergisi’ni de eş zamanlı olarak gezen gençler 1930’lardan 2010’lara özel kesim ya da kamu kesiminden bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki ilişkiyi gözlemlediler. İletişimin ürüne nasıl yansıdığını da inceleme fırsatı yakaladılar.
Para yönetimi ve finansal sistemi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaret ile gençlerin ilerleyen yıllarda karşılaşabilecekleri finansal zorlukların üstesinden gelebilmeleri hedeflendi.