Attila Köksal, Türk Halkının Yatırım Alışkanlıklarını Değerlendirdi

MediaCat dergisinin Kasım ayı sayısında Sultan Öncü Arslanoğlu’nun, tüketicinin pandemiyle birlikte değişen yatırım alışkanlıklarını ele aldığı yazısında Yönetim Kurulu Başkanımız Attila Köksal’ın Türk halkının yatırım alışkanlıklarını ve yatırım alışkanlıklarının kuşaklar arasındaki farklarına değindi.

Attila Köksal’ın, “Türk halkının yatırım alışkanlıkları özellikle son 50 yılda dünyada başka hiçbir ülkede görülmemiş bir enflasyon ve krizler ortamında şekillenmiş olup, eskilerin tabiriyle nev-i şahsına münhasır bir gelişme sergiliyor. Gerçekten de dünyada hiçbir ülkede Türkiye’nin 1971-2003 yılları arasında yaşadığı, birkaç nesli etkileyen yüzde 13 ile yüzde 125 oranları arasında değişen bir enflasyon ortamı gözlenmedi” sözleri ile başlayan değerlendirme kısmına ve yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.