2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü saat 16.30’da, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Şişli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

GENEL KURUL GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu
  3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi
  4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu’nun İbrası
  6. Denetleme Kurulu’nun İbrası
  7. Bütçenin okunması ve görüşülmesi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış