2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 16.30’da, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Şişli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 1 Haziran 2023 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

GENEL KURUL GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3. Toplantı Tutanaklarının Divan Heyetince İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Mali Tablonun Okunması ve Müzakeresi
5. Denetim Kurulu Raporu Okunması ve Müzakeresi
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbra Edilmesi
7. Bütçenin Okunması ve Müzakeresi
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış