Online Finansal Okuryazarlık Eğitimi: Bütçesini Bilen Kadınlar

Kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek amacıyla FODER olarak Bütçesini Bilen Kadınlar online finansal okuryazarlık eğitimlerine devam etmekteyiz.

OECD’nin yaptığı araştırma başta olmak üzere, global ölçekte yapılan birçok araştırmaya göre, kadınların finansal bilgiye erişimleri erkeklere göre çok geride kalmış durumdadır. Gelişmiş ülkelerde dahi, kadınların kazancını yönetebilme ve finansal gelişmeleri takip edebilme oranı çok düşüktür.

Kadınların finansal riskleri okuyabilme, riski bölebilme, doğru yatırım yapabilme gibi eğitimlere ihtiyaçları vardır. Toplumsal ve küresel ölçekte kadının ekonomik düzendeki konumu gün geçtikçe değer kazanmaktadır.

FODER olarak başta kadınlar olmak üzere finansal okuryazar bir ekosistem misyonumuzdan hareketle, 8 Mart Kadınlar Günü’nde finansal okuryazarlık eğitimi gerçekleştireceğiz. Eğitimde, kadınların mevcut kaynakları etkin ve doğru kullanabilmeleri ve tasarruf edebilmeyi alışkanlık haline getirmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda verilen finansal okuryazarlık bilgisi ve finansal farkındalık eğitimleri ile sürdürülebilir kalkınmaya destek olunmaktadır.

8 Mart Pazartesi Günü saat 12.30’da gerçekleşecek “Bütçesini Bilen Kadınlar” eğitim seminerine; buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. 

Etkinliğimize katılımınızdan mutluluk duyarız.