OECD "FİNANSAL EĞİTİMDE KÜRESEL VE AVRUPA ÇAPINDA EĞİLİMLER" KONFERANSI

OECD “Finansal Eğitimde Küresel ve Avrupa Çapında Eğilimler: Yeni Sorunlar, Yenilikler ve Başarı Ölçütleri” Konferansı 22-23 Mayıs tarihlerinde  İstanbul’da  The Marmara Otel’de gerçekleştirildi.
Program
Sunumlar
Yayınlar
Konferans kapsamında paylaşılan, FODER ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Center for Research in Financial Regulation and Corporate Governance tarafından hazırlanan özet çalışma Financial Literacy in Turkey: A field Study
Konferans’dan Notlar
Sn. Burhanettin Aktaş,  Hazine Müsteşar Yardımcısı
*Türkiye 2015’de G20 başkanlığını devralıyor – küresel finansal mimarinin güçlendirilmesi
*Finansal tüketicinin bilinçlendirilmesi için- finansal okuryazarlığın artırılması, finansal eğitimleri ve finansal tüketicinin korunması *G20 bu görevi OECD’ye vermiştir. Daha çok insanın finansal sisteme dahil edilmesi içim çalışmaktadır.
*Finansal Eğitim : SPK, Finansal Tüketicinin Korunması: BDDK, Hazine Müsteşarlığı: Eylem Planının koordinasyonunu üstlenmiştir. *Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım stratejisi hazırlandı.
* Okullarda eğitim müfredatına sigortacılık eklenmesi planlanıyor.
* Sigortacılık Haftası: Mayıs ayının son haftası sigortacılık sigortacılık haftası olarak belirlenmiştir.
* BES 2003 yılından beri uygulanmaktadır ama 2013 yılına kadar arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. Devlet katkısı sonrası haftada 15.000 kişi, toplamda 1.400.000 kişi sisteme dahil olmuştur.
*Finansal okuryazarlık beşeri sermaye ile ilgili. Finansal eğitim ile bireyler daha rasyonel kararlar almaktadır. Bu da daha istikrarlı bir finansal sistem ve daha verimli bir ekonomi demek.
Mr. Rintaro Tamaki, OECD Genel Sekreter Yardımcısı 
*50’den fazla ülke finansal okuryazarlık konusunda ulusal strateji üzerinde çalışıyor
*Yetişkinler için olan INFE’nin ikinci anketi 2015 için planlanıyor
*Finansal okuryazarlık  konusunda özellikle gençler ve kadınlara odaklanmak önemli
*OECD-INFE el kitabı – Türkiye’nin G20 başkanlığı için hazır olacak
*Gençler karmaşık finansal ürünler ile karşı karşıya geliyor
*Göçmenler ve aileleri finansal okuryazarlık konusunda özel ilgi gerektiriyor
*Finansal Okuryazarlık kapsamında yaşlanan nüfusa da odaklanmak önemli
Dr. Vahdettin Ertaş, SPK Başkanı
*Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için genç nüfusun finansal okuryazar olması şart
*2012 yılında gerçekleştirilen Dünya Bankası-SPK ortak “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması”
*İstanbul’un 2023’de global finans merkezi olması hedefi
*Ulusal strateji için 5 yıllık aksiyon planı
*Türkiye’de hali hazırda finansal okuryazarlık  alanında 36 proje faaliyet gösteriyor
*Finansal okuryazarlık konusundaki bilinirliğin artması için uluslararası network çok önemli: 2013’de İstanbul’da düzenlenen CYFI toplantısı
Mr. Andre Laboul, Chair of OECD INFE
*Finansal okuryazarlık  neden önemli : kapsamlı büyüme, finansal istikrar, toplumsal refah
*Finansal okuryazarlık kapsamı: finansal eğitim, finansal “inclusion”(erişim), finansal tüketicinin korunması
Ms. Chiara Monticone, Policy Analyst, Financial Affairs Division, OECD
*Finansal okuryazarlığın Avrupa’daki tarihçesi: emeklilik fonu, hane halkı borcu, finansal sistemin dışında kalan nüfus, finansal krizler vb.
*finansal tüketicinin korunması konusu ve buna bağlı olarak gerekli yönetmelikler önem kazandı.
*Finansal okuryazarlık konusunda gerekli tedbirlere yanıt olarak ulusal stratejiler üzerinde çalışılmaya başlandı.
*50’nin üzerinde ülke ulusal strateji üzerinde çalışıyor (1/3 Avrupa ülkeleri)
*bilhassa gençlere yönelik çalışmalar yürüten ülkelerin sayısı çoğunlukta
*Zorluklar: koordinasyon, inovasyon, temel yetkinlikler, değişim/evrim
Mr. Olaf Simonse, Money Wise Platform, NL
*National Strategy of NL
Ms. Caroline Rookes, Chief Executive, Money Advice Services, UK
*İngiltere’deki durum: 9 milyon kişinin borcu var, nüfusun yarısı bütçe yapmıyor, nüfusun ¼’ü “bugün” için yaşamayı tercih ediyor
*İngiltere’nin ulusal stratejisi revize ediliyor ( tüm ortaklar ile işbirliği halinde)
*Money Lives Research (72 aile1 yıl boyunca incelenmiş)
*Her hedef kitlenin ihtiyaçları belirlenmeli
Ms. Alicia Valencia Garcia, Dep. Director for Financial Support Measures, Min. of Economy and Competitiveness, Spain
*Uluslararası Finansal Okuryazarlık Stratejisi için ana prensipleri: kapsamlılık, işbirliği, sürdürülebilirlik
*www.finanzasparatodos.es  Tüm İspanyolca konuşan ülkeler için ortak internet portalı
 Prof.Annamaria Lusardi, Academic Director, GFLEC
*PISA Lansmanı 9 Temmuz, Paris
Ms. Adele Atkinson, Policy Analyst, Financial Affairs Division, OECD
*OECD’nin sağladığı 2 araç:
*PISA – 15 yaş gençler 2012’de gerçekleştirilen PISA’da 18 ülke yer almış (aralarında Türkiye yok). Bir sonraki çalışmalar 2015 ve 2018 yılları için planlanıyor
*INFE – yetişkinler için (G20 liderleri tarafından 2013’de desteklendi)
Mr. David Kneebone, ExecutiveDirector, Commission for Fin. Literacy & Retirement Income, New Zealand
*Her 6 ayda bir “finansal davranış endeksi” gerçekleştiriliyor. Medyanın ilgisini çekmek ve konuya dair bilinirliği arttırmak için çok faydası görüldü
*Projelerin pilot çalışmaları gerçekleştiriliyor, akabinde ülke çapında genişlemek için ortaklar devreye sokuluyor
Ms. Jane Rooney,Director of Fin. Literacy, Fin. Consumer Agency of Canada
*Finansal okuryazarlık konusunda Kanada’da lider seçilmiş, ulusal stratejinin oluşturulması ve bu anlamda özel ve kamu ile ortak çalışması için talimat ve yetki verilmiş
*“The City”: 15-18 yaş grubu için finansal okuryazarlık online e-learning sitesi,
* Building Futures in Manitoba  finansal okuryazarlık eğitimini müfredata dahil etmek üzere  geliştirilen bir proje (4-10. Sınıflar için)
*“Your Financial Toolkit” (yetişkinler için)
*“Financial Basics Workshop”
Dr. Marusa Freire, Deputy Head of the Financial EducationDepartment, Central Bank of Brazil
*Brezilya’daki finansal okuryazarlık girişimi sayısı: 100 (2010): 803 (2013)
*Yaklaşık 20 yıldır ulusal strateji üzerinde çalışılıyor
*“1st National Financial EducationWeek”
*2010 yılında liselerde finansal okuryazarlık eğitimi programı test edilmiş
*Yetişkinler için ana yetkinlikler çerçevesi geliştirilmiş
*OECD ve AFI (Alliancefor Fin. Inclusion) ile yoğun işbirliği
*“Financial Citizenship Program”
*“Distance Learning Money Management Course” – 30 saatlik eğitim, 5 modül, ilk yılında hedef 10,000 kişi
*“Enterprise Financial Education Program”
*Cooperative Financial Education
*Finansal konulardaki şikayetler için çağrı merkezi (yılda 600,000 şikayet/soru)- bu bilgiler doğrultusunda bir yayın çıkartıldı