ING BANK Tasarruf Eğilimleri Araştırmasının 2015 İkinci Çeyreği Açıklandı

Ing Bank tarafından  her yıl periyotlar halinde sunulan , Türkiyede tasarruf eğilimi ve tasarruf düzeni hakkında bilgi edinmek amaçlı yapılan ‘ Tasarruf Eğilimleri ‘ araştırması 2015 2. Çeyrek Karşılaştırmalı Sonuçları yayımlandı.
Geçtiğimiz periyot yayımlanmış olan 1.Çeyrek Raporu ile kıyaslandığında özellikle önümüzdeki aylarda tasarruf yapmak isteyenlerde bir artış saptandığı ve tasarruf yapmayanların son 3 ay içerisinde tasarruf yapma oranının 4 puan artarak %56’ya yükseldiği saptanmıştır. Gelecek 3 ay içerisinde ise tasarruf yapma eğilimi 8 puan artarak %50’ye ulaşmıştır.
tasarruf egilimi
 
 
ING tarafından yayımlanan raporda tasarruf sahibi olmamanın en önemli nedeni “gelir yetersizliği” 2015’in 2. çeyreğinde bir önceki döneme göre anlamlı ölçüde düşmüştür. (%70 vs. %76)
İkinci en önemli neden olan “borçlarımdan dolayı” ise, bu dönem bir önceki döneme kıyasla anlamlı oranda yükselmiştir (%21 vs. %15). 
Üçüncü sırada görülen “tasarruf çabasına girmek istemediğim için” gerekçesinin oranı ise 2015’in ilk çeyreği ile benzer seviyededir (%3 vs. %4). 
Tasarruf sahibi olmanın en önemli gerekçesi 2015 ikinci çeyreğinde de “Geleceğe Yatırım” olarak tespit edilmiştir. Sonrasında ise “Çocuklarım İçin” ve “Beklenmedik Durumlara Karşı” nedenleri belirmektedir.
ing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 2. Çeyrekte “Altın ve Yastık Altı Nakit” tekrar artarak en çok tercih edilen tasarruf aracı olmuş ve artış gözlenmiştir.
Bireysel emeklilik de artış eğilimini göstererek bu çeyrekte %18 oranında tercih edilmiştir.
Ing Bank’ın düzenleyip sunduğu 2015 Tasarruf Eğilimleri Araştırması  2. Çeyrek Karşılaştırmalı Sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.