FOMO Nedir ve Nasıl Başa Çıkılır?

FOMO Nedir ve Nasıl Başa Çıkılır? 

FOMO kavramı 1996 yılında Dr. Dan Herman tarafından ortaya atılmıştır. İlk  zamanlarda tüketim ile ilgili bir terim olarak araştırma konusu olan FOMO, günümüzde  sosyal medya kullanımı ve yatırım araçları ile yakından ilişkilidir. Piyasa tabiri olarak yerli ve  yabancı tüm yatırımcılar tarafından FOMO olarak kullanılan kısaltma “Fear Of Missing Out”  kelime kalıbının baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı “fırsatı kaçırma korkusu”  dur.  

Teknoloji ve internetin gelişmesi ile birlikte artan iletişim hızı, FOMO kavramının  yatırımcılar üzerinde daha fazla etkili olmasına sebep olmaktadır. Günümüzde birçok yatırım  aracı bulunmakla birlikte bir yatırımcının bütün yatırım araçlarında aynı anda yatırım yapması  ve aynı oranda getiri elde etmesi imkansızdır. Buna rağmen insanlar sosyal ağlarda onaylı  veya onaysız birçok yatırım tavsiyesi veren kişi veya sayfaları takip ederek buralardan gelen  haber akışları ile kendilerini geride kalmış hissetmeye başlar, daha kötüsü yatırım araçlarını  henüz başta koydukları hedeflere ulaşmadan değiştirirler. Başkalarının paylaştıkları yatırım  getirileri ile kendilerininkini kıyaslayarak bir panik havası yaşayıp hata yapmaya başlarlar.  Özellikle riski yüksek yatırım araçlarında fiyatların aşırı şiştiği bölgelerden oyuna dahil olan  yatırımcılar, fiyatların gerilemesi ile birlikte portföylerinde gördükleri zarar sonrasında  paniğin yanına, korku ve pişmanlık hissi eklenir. 

FOMO ile başa çıkmak ve yatırımınızı korumak elbette mümkündür. Bunlar şu  şekilde sıralanabilir: 

 1. Finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması, 
 2. Kişinin kendi risk analizini yapması ve portföyünü buna göre şekillendirmesi,
 3. Yatırım yapmadan önce lisans sahibi uzman kişilerden yardım alınması,
 4. Riskli ve fiyat oynaklığı yüksek yatırım araçlarına yatırım yapmadan önce  stop ve hedef fiyatların belirlenmesi, 
 5. Sosyal medyada lisanssız ve onaysız kişi veya kurumların paylaştıkları  yatırım araçlarına itibar gösterilmemesi, 
 6. Alınan kararların gerçeğe uygun olması, imkansız olmaması, 
 7. Yatırımcının eldeki yatırım aracını terk etmeden önce şuan ne seviyede olduğuna bakması, hedef fiyatına uzaklığını belirlemesi ve pozisyonunu  kapatıp yeni satın alacağı yatırım aracı ile kendi yatırım aracını karşılaştırması,
 8. Yatırım stratejinizi belirleyerek kısa, orta, uzun vadeli portföyler oluşturularak bunlara sadık kalınması (yatırım aracına bağlanmadan, objektif  kararlar vererek),
 9. Aşırı kazanma hırsından uzak durulması (kazanılan getiri ile mutlu  olunması),
 10. Alınan zengin olma tavsiyesine uyulmadan önce, “bu tavsiyeyi bana neden  veriyor, ben olsam verir miydim?” sorusunun cevabının düşünülmesi,
 11. Her ne olursa olsun alınan yatırım kararının kişinin özgür iradesi ile veriliyor  olması, hiçbir kişiye ve yatırım aracına saplantılı olacak şekilde bağlanılmamasıdır.

Tolga Oktar (FODER Gönüllüsü)

Kaynaklar 

Aydın, H. (2018). SOSYAL MEDYADAKİ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FOMO)  İÇGÜDÜSEL ALIMLARA ETKİSİNİN ÖZ BELİRLEME KURAMI İLE AÇIKLANMASI . Uluslararası İktisadi ve  İdari İncelemeler Dergisi , 17. UİK Özel Sayısı , 415-426 . DOI: 10.18092/ulikidince.439179 

https://kriptoda.com/sozluk/fomo/ 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/fomo-nedir-borsa-ve-kripto-parada-fomo-ne demek-41670379 

https://www.ekonomist.com.tr/encyclopedia/fomo-nedir-borsa-ve-kripto-parada fomo-ne-demek 

https://www.icrypex.com/tr/yardim-destek/fomo-nedir 

https://btider.org.tr/blogicerik/fomo-fear-of-missing-out 

https://www.ticimax.com/blog/fomo-nedir-pazarlamada-nasil-kullanilir