FODER Gündemi – 19 Ağustos 2022

📰 FODER Gündemi (WhatsApp Versiyonu)

FODER etkinlikleri ve çalışma alanımıza yönelik yayın ve haberlerden derlediğimiz bültenimizin WhatsApp versiyonunu aşağıda ve Web versiyonunu linkte bulabilirsiniz:

👉🏻 https://tinyurl.com/yv4yhr7d

FODER’den

🏭 OAİB’de Finansal Okuryazarlığı Anlattık

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin online ev sahipliğinde; Yönetim Kurulu Başkanımız Attila Köksal, CFA ve Genel Sekreterimiz Emre Tamer “Finansal Okuryazarlık (Bireysel ve Firma Bazlı, Mikro ve Makro Yaklaşım)” Webinarını gerçekleştirdiler. Finansal okuryazarlığın gündemindeki konuları, soru ve cevaplarla sunduğumuz geniş katılımlı webinarı OAİB Youtube kanalından izleyebilirsiniz. 

👉 https://tinyurl.com/49bwkatw

🧭 FODER Gönül Elçimiz Güngör Uras’ı sevgiyle anıyoruz.

Türkiye’de finansal okuryazarlığın öncüsü Güngör Uras’ı vefatının 4’üncü yılında sevgiyle ve hasretle anıyor, Güngör Uras’ın bizleri onurlandırdığı FODER Gönül Elçileri buluşması videomuzu paylaşıyoruz.  

👉🏾 https://tinyurl.com/3udzbrcx

🤝 Sosyal Medya Gönüllü Toplantısı Gerçekleştirildi

Sosyal medya platformlarına katkı sağlamak isteyen gönüllülerimiz ile bir araya geldik. 18 Ağustos Perşembe tarihinde gerçekleşen toplantıda yeni sosyal medya stratejileri ve içerik üretimleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Toplantımıza katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz. Gönüllülerimiz arasına katılmak için:

👉🏻 https://tinyurl.com/2a3m85bx

Yeni Yayınlar

🙋🏽‍♀️ IMF “Fintech’de Kadınlar” Araştırması Finansal Okuryazarlığı vurguladı.

Uluslararası Para Fonu IMF, “Fintech’de Kadınlar” (Women in Fintech) konulu çalışma tebliğini yayınladı. Kapsamlı bir araştırmaya dayanan tebliğde “dijital finansal hizmetlerin kullanımındaki cinsiyet farklarının sebepleri arasında kadınların finansal ve dijital okuryazarlık seviyelerinin ön plana çıktığı gözlemlendi. 

👉 https://tinyurl.com/32kbwbyn

Finansal Okuryazarlık

🧾 Özlem Denizmen’den Posta’da Faturalarda pazarlık tüyoları

Danışma Kurulu Başkanımız Özlem Denizmen, Posta’daki köşesinde bu hafta Faturalarda Pazarlık konusuna eğildi. Denizmen, finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin en önemli parçalarından biri olan “kaçak alanları” hafiye gibi nasıl tespit edebileceğimizi ve aboneliklerimizi nasıl yönetebileceğimizi özgün ve anlaşılır dili ile açıkladı. 

👉🏾 https://tinyurl.com/yc3ny7m5

📕 Raşit Yıldırım Karar’da Finansal Okuryazarlığı Anlattı

Karar Gazetesi yazarı Raşit Yıldırım “Hepimizin ihtiyacı: “Finansal okuryazarlık” başlıklı yazısında, bilinçli finansal tercihlerin toplumdaki toplam kaliteyi artıracağını, kalkınma ve refaha katkı sağlayacağını vurguladı.

👉🏻 https://tinyurl.com/ye2xjuh8

📚 SPARK ile ATSO Finansal Okuryazarlık Eğitimleri verecek

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türk ve Suriyeli girişimci ve işletmelere çeşitli finansal okuryazarlık, iş geliştirme ve benzeri başlıklarda eğitimler verilecek.

👉 https://tinyurl.com/3k6zprdu

Finansal Erişim

🌾 EBRD’den MAY Tohum’a yatırım desteği

Çiftçilerin finansal okuryazarlığı ve finansa erişimi konularında önemli çalışmalar yapan May Tohum; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’den 20 milyon Avro kredi sağladı. Banka, MAY Tohum’un geniş finansal okuryazarlık programını ve bilinçli sulama, kuraklıkla mücadele, ekoloji ve yeni tarım teknolojilerini kapsayan sürdürülebilir çiftçiliğini finanse etmek için kendi hibe fonlarından fon kaynak oluşturdu.

👉🏾 https://tinyurl.com/3t4etszu

🏦 TBB Müşteri Edinimi Temmuz Verilerini Yayınladı

Temmuz 2022 dönemi itibarıyla toplu edinim, online başvuru ve şube kanallarından edinilen müşteri sayısı yaklaşık 1 milyon 17 bin olarak gerçekleşti.

👉🏻 https://tinyurl.com/d85ut9xj

💸 KKM teminatlı ticari kredi dönemi

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, şirketlerin ticari krediye erişim sıkıntılarını çözmek ve döviz mevduatını KKM’ye çevirme hedeflerini gerçekleştirmek üzere bankalar yeni bir mekanizma geliştirdi. Şirketlerin döviz mevduatını KKM’ye çevirmesi durumunda bunu teminat kabul eden bankalar yüzde 14-18 arasında ticari kredi faizi vermeye başladı.

👉 https://tinyurl.com/2p8adcaj

Akademik Makaleler

👩‍💻 Finansal Erişim ve Yoksulluk İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi ile OECD Örneği

Recep Yorulmaz – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Çalışmanın amacı, finansal araçlara ulaşımın kolaylaştırılması yönünde politikaların, özellikle, toplumun alt gelir diliminde yer alan kesimlerinin yaşam standartları üzerindeki etkisinin ölçülmesidir. Bunun için ilk olarak, finansal araçlara ulaşımı temsil eden çok boyutlu bir finansal kapsayıcılık endeksi oluşturulmuştur. Oluşturulan endeks ile yoksulluk kavramının mutlak, sosyal ve gelir dağılımı ile ilintili tanımları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Temel Bileşenler Analizi ve Faktör Analizi ile oluşturulan endeksimiz ile yoksulluğun farklı tanımları arasındaki ilişki Dinamik Panel Veri Analizi yöntemleri ile ölçülmüştür. Kullanılan yöntemler çok boyutlu ele alınan araştırma konusu aynı zamanda çalışmanın yenilikçi yanını ve literatüre katkısını ortaya koymaktadır. Çalışma sonucunda, finansal araçlara ulaşımı artırıcı politikaların toplumun alt kesimlerindeki insanların yaşam standartlarına olumlu yönde etkisi olduğu görülmüştür.

👉🏾 https://tinyurl.com/277ud4rm