Eğitime Erişim ve Finansal Güvence

3 Aralık 2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eğitimin küresel barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamadaki rolünü kutlamak amacıyla 24 Ocak’ı Uluslararası Eğitim Günü olarak ilan etmiştir. UNESCO istatistiklerine göre dünyada 15 yaş üstü okuryazarlık oranı %87’ye, ülkemizde ise bu rakam %97,4’e ulaşmıştır. Bu yüksek okuryazarlık oranlarına rağmen ülkemizde lisans mezunu oranı kadınlarda %33,3 ve erkeklerde %26,8 iken yüksek lisans mezunu oranı kadınlarda %6,8 ve erkeklerde %5,7’dir. Kaynaklar, lise eğitimi sonrası gençlerin başlıca olarak maddi kaygılar sebebiyle iş hayatına atıldığını gösteriyor. Veliler ve öğrenciler olarak hem çocuklarımızın hem de kendimizin akademik geleceğini güvence altına almak için yapabileceklerimizden bazıları şunlardır:

 

 

 • Eğitim Fonu

 

Birçok banka, daha çocuğunuz doğmadan çocuğunuzun eğitimini güvence altına alabilmeniz için çeşitli birikim hesapları açmanıza olanak sağlar. Bu birikim hesabına periyodik olarak para yatırabilir, ister erken eğitim yıllarında ister lise sonrası eğitiminde çocuğunuzu yurtiçi ve yurtdışı akademik planlarında destekleyebilirsiniz. 

 

 

 • Burslar ve Krediler

 

Özel veya kamu kurum ve kuruluşları farklı ihtiyaçlara yönelik birçok burs imkânı sağlar. Bazı burslar ebeveynlerin gelirine (ihtiyaç bursu), bazıları ise öğrencinin akademik başarısına (başarı bursu) bağlıdır. İl, ilçe, milli eğitim müdürlüklerine başvurulabilir veya kayıtlı olunan eğitim kurumlarından burs talebinde bulunulabilir.

Burs talebinin reddedilmesi veya burs oranının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaması durumunda çeşitli bankalardan eğitim kredisine başvurulabilir. Reişt olmayan öğrenciler için ebeveynin başvurmasını gerektiren bu eğitim kredileri, genelde mezuniyet tarihinden sonra aylık ödemelerle, başvuru tarihinde belirlenen seneler içerisinde düzenli bir şekilde ödenerek kapatılır. 

 

 

 • Kısmi Zamanlı Öğrenim 

 

Bütün eğitim kurumları olmasa da birçok yüksek öğrenim kurumu öğrencilere yarı zamanlı öğrenim imkânı sunar. Yarı zamanlı öğrenim gören öğrencilerin başlıca hedefi çalışmak olduğundan yüksek öğrenim kurumları bu öğrencilere kampüs içinde iş olanağı da sağlar. Hedef, maddi kaygılar güden öğrencilerin eğitimden geri kalmaması, öğrencinin akademik ve profesyonel alanda desteklenmesidir. 

 

 

 • Koşullara Uygun Seçimler

 

Başvurmak istediğiniz kurumun, kurumun bulunduğu şehrin olanaklarının (kira, yaşam giderleri, iş olanakları…) hedeflerinize ve imkanlarınıza uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kurumun internet sitesinden öğrenim programlarını araştırılıp, kampüs içi iş olanaklarına göz atılabilir. Aynı şekilde internet üzerinden ev kiralarını araştırılabilir, öğrenci yurtları hakkında bilgi edinilebilir. Bir başkası için uygun olan koşullar herkesin beklentilerine veya imkanlarına uygun olmayabilir. Akademik, profesyonel ve maddi ihtiyaçlara hitap eden koşulların oluşturulması, kısa-orta-uzun dönemde öğrenciye finansal güvence sağlayacaktır. 

 

Bonus bilgiler:

 • Fazladan 1 eğitim yılı, kadınların kazançlarını %10 ila %20 arasında artırabilir.
 • 2002’den bu yana 67 milyon çocuk kaliteli eğitime erişim sağlamıştır.
 • Her bir eğitim yılı, çatışma/savaş riskini yaklaşık %20 oranında azaltır.
 • 2030 yılına kadar ilk ve orta öğrenim için 69 milyon öğretmenin işe alımı beklenmektedir.
 • Ortalama okullaşma yıllarında bir yıllık artışa yatırılan 1 dolar, düşük gelirli ülkelerde 5 ABD dolarından fazla ve düşük orta gelirli ülkelerde 2,5 ABD dolarından fazla ek brüt kazanç sağlar.
 • Küresel olarak ülkeler, kadınlar ve erkekler arasındaki yaşam boyu kazanç farklılıkları nedeniyle 160 trilyon ABD doları servet kaybetmektedir.
 • 2014’ten bu yana eğitime yapılan yardım %30 artarak 2019’da kaydedilen en yüksek 15,9 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.
 • Ortaokul eğitiminin %30’dan %81’e artışın iç savaş olasılığını neredeyse üçte iki oranında azalttığı tahmin edilmektedir.

 

Pırıl Ağca

FODER Gönüllüsü

 

Kaynaklar:

http://www.ersanoz.com/makaleler/12-06-2014-egitim-ve-ekonomi-iliskisi.pdf

https://www.globalpartnership.org/results/education-data-highlights

https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2010/01/EIR21_OgrencilerveEgitimeErisim.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_of_Education

https://www.investopedia.com/articles/pf/08/affordable-college-education.asp

https://www.bachelorsportal.com/articles/2431/6-ways-to-finance-your-international-bachelors-degree-in-2022.html

https://data.oecd.org/students/tertiary-graduation-rate.htm