DOĞRU FİNANSAL KARARLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EKONOMİ

DOĞRU FİNANSAL KARARLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EKONOMİ
FODER, DAVRANIŞSAL EKONOMİ PROJESİNİN KÜRESEL PAYDAŞI

FODER, düşük ve orta gelirli bireylerin finansal davranışlarında doğru kararlar vermelerini sağlamak ve küresel ekonomik refahın geliştirilmesine destek vermek amacıyla Davranışsal Ekonomi Projesi’ni hayata geçiriyor.

Davranışsal  ekonominin  önde  gelen  profesörü  Dan  Ariely  liderliğinde  Duke Üniversitesi bünyesinde başlatılan Davranışsal Ekonomi Projesi (Common Cents Lab– CCL) Türkiye, Meksika ve Çin’de ülkesel paydaşlarıyla yönetilecek ve üç gelişmekte olan ülke ile iş birliğine gidilecek.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), finansal araştırma laboratuvarı tarafından projeyi Türkiye’de hayata geçirmek için start verdi.

Düşük ve orta gelirliler için doğru finansal kararlar

Davranışsal Ekonomi Projesi, Türkiye’nin de arasında bulunduğu üç ülkede kısa ve uzun vadeli tasarrufların artması, borç ve alacakların doğru yönetilmesi, giderlerin azaltılması, kazançların artması konularında üç yıl boyunca çalışmalar yürütecek. Proje bu alanlarda davranışa yönelik anlamlı ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlıyor. Projenin önemli bir özelliği de düşük ve orta gelirli bireyleri hedeflemesi.

Projede olumlu finansal davranışların önündeki zorlukların belirlenmesinin ardından bireylerin doğru finansal kararlar vermesini hedefleyen davranışsal müdahaleler uygulanacak. Davranışsal müdahale ile düşük ve orta gelirli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için davranış bilimi temelinde finansal ürün ve hizmetler tasarlanacak. Davranışsal müdahaleler ile bireylerin,  kredi kullanımı konusunda bilinçlenmesi, doğru  bütçe yapabilmesi, kredi kartı kullanımını ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmesi, emeklilik dönemi için geleceğe yatırım yapabilmesi hedeflenecek. Tasarlanan müdahalelerin etkileri ise bilimsel metotlarla değerlendirilecek.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal yaptığı açıklamada “FODER olarak önümüzdeki dönemde finansal okuryazarlık çalışmalarımızın bir bölümünü davranışsal finans yöntemleri ile birlikte uygulamayı hedefliyoruz.  Bireylere yönelik davranışsal finans müdahaleleriyle onların parasal konulardaki farkındalıklarının arttırılması ve davranış alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesi mümkün.” dedi.

Projenin Türkiye’de yapılacak çalışmalarında finansal okuryazarlık alanındaki eğitim programları ve saha çalışmalarıyla FODER uygulama alanında yer alacağını açıklayan Köksal, “Finansal ürünler ve hizmetler hakkında farkındalıkları artan bireylere verilen finansal okuryazarlık eğitimlerinin etkinliği ise çok daha yüksek oluyor.” açıklamasında bulundu.

Duke Üniversitesi’nde MetLife Vakfı ve BlackRock tarafından desteklenen bir finansal davranış araştırma laboratuvarı olan Davranışsal Ekonomi Projesi (Common Cents Lab) FODER, Boğaziçi University Business Angels (BUBA), ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (CARF) ile gerçekleştirecek.

Projenin Türkiye ayağını yürütecek olan üç kuruluşun temsilcilerine, Duke Üniversitesi’ne bağlı Common Cents Lab tarafından bir ay süren “Eğitimci Eğitimi” verildi.

Eğiticinin Eğitimini tamamlayan FODER Yönetim Kurulu üyeleri ve FODER ekibinden uzman danışmanlar, finansal hizmet sağlayıcıları belirleyerek davranışsal ekonomi alanında teknik destek vermek amaçlı Türkiye’de projeyi başlatıyor.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Hakkında

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 senesi sonunda finansal bilincin artırılması için ekosistemin oluşturulmasına destek olma misyonu ile kurulmuştur. FODER’in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır. FODER aralarında banka ve finansal kuruluş, holding ve reel sektör temsilcisi kuruluşları ile 8 üniversitenin yer aldığı; 49 kurumsal, 66 bireysel üye ve 500 gönüllüsü ile “Finansal Okuryazar Bir Türkiye” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Davranışsal Ekonomi Projesi (Common Cents Lab) Hakkında

Davranışsal Ekonomi Projesi Common Cents Lab (CCL), Duke Üniversitesi’nde Advanced Hindsight Merkezinde, düşük ve orta gelirli hanelerin finansal refahlarını artırmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yapan ve test eden finansal bir araştırma laboratuvarıdır. CCL, olumlu finansal davranışlara yönelik müdahaleler oluşturmak için davranışsal ekonomi araştırmalarından yararlanmaktadır. 2016 yılından bu yana, 60’ın üzerinde kuruluşla iş birliği yapmış, 80’den fazla saha çalışması başlatmış ve 2 milyondan fazla kişiye ulaşarak, ABD’de yaklaşık 500.000 düşük-orta gelirli kişiyi olumlu yönde etkilemiştir.