Bütçesini Bilen Çiftçiler

Bütçesini Bilen Çiftçiler projesi ile çiftçilerin finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi, doğru bilgiyle para yönetimi konusunda destek verilmesi ve eğitim alan çiftçilerin ülke ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Çiftçiler, finansal zorlukları önleyebilme farkındalığı kazanmaları ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaları açısından önemli bir hedef kitledir. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise1,8 puanlık artış ile %46,9’dur. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi artmış olup istihdam edilenlerin %18,3’ü tarım sektöründe yer almaktadır. Bu orana mevsimlik tarım iş gücü eklenince daha da yüksek seviyelere çıkmaktadır.

Çiftçilere yönelik finansal okuryazarlık eğitim modülleri çiftçilerin, kredi ve ödeme planı konusunda bilinçlenmesi, finansal konularda bilgi sahibi olması, doğru bütçe yapabilmesi, işletme bütçesi ve hane bütçesini birbirinden ayırt edebilmesi ve borç yapılandırması konusunda doğru bilgiyle hareket etmesi konularını içermektedir.

FODER tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nde çalışan ve projede yer almak isteyen Türkiye’nin 17 ayrı bölgesinden toplam 85 uzman eğitmen adayına Ankara’da “Eğitmen Eğitimi verilmiştir. Eğitimi başarıyla tamamlayan eğitmenlere Yetkinlik Belgeleri takdim edilmiştir. Uzman eğitmenler tarafından verilecek finansal okuryazarlık eğitimlerine kısa sürede başlanacak olup finansal eğitim ihtiyacının karşılanması yönünde büyük bir adım atılmaktadır.