2014 OLAĞAN GENEL KURULUMUZ

FODER – FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ’NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 16 NİSAN 2014 DE YAPILDI.

FODER Kurucu Başkanı Özlem Denizmen yaptığı açıış konuşmasında FODER üyelerine , Danışma Kurulu üyelerine, konuklara seslendi.

“Bugünkü dünyanın ekonomik konjoktüründe finansal okuryazar olmadan yaşamak mümkün değildir” dedi.

Dünya Bankasının Küresel Finansal Gelişme Raporuna göre, dünyada halen erişkin nüfusun yarısına denk gelen 2.5 milyar kişi bankacılık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Türkiye’de 22 milyon kişi finansal sistemin içinde yok, sistemin içinde olması için erişim, ürün ve hizmet gerekmektedir. Finansal Erişimin eksikliği ekonomik büyümeye engel ve gelir eşitsizliğine sebep oluyor.Ancak finansal erişimin arttırılması kendi başına yeterli değil. Bir kişinin banka hesabının olması onu aktif olarak kullanıyor anlamına gelmiyor.

Finandal Eğitim, bilinçlenme, finansal piyasaların gelişimini de desteklemektedir. Bilinçli bireyler finans piyasalarının ürün ve hizmetlerini sorguladıklarından, finans piyasaları da daha etkin ve verimli faaliyet gösteriyor.

Finansal Okuryazarlık çalışmalarından en günceli Dünya Bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması”. “Finansal bilgiye ihtiyaç duyuyor musunuz ?” sorusuna %58.4 HAYIR – diyor. Bu da alarm verici bir durumdur. “Bildiğini sanmak…”

Bu noktada inovasyon ve teknoloji trendleri çok önem kazanıyor.Finansal davranış değişikliği için geleneksel eğitim yöntemlerine ek olarak aplikasyon, oyun, drama, eğlence gibi farklı uygulamalar önem kazanıyor.

Türkiye’nin 2023 yılına kadar İstanbul’u dünyanın ilk 10 finans merkezi olma yolunda, Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi ve eylem Planı kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor.

Tam bu çerçevde Dernek olarak kuruluş amaçlarının altını çizdi. Devlet, özel sector ve diğer sivil toplum kuruluşları, akademi, medya ile işbirliği yaparak 5 ana başlıkta toplamaktayız:

 1. Bilinçlendirme
 2. Eğitim
 3. Araştırma
 4. Uygulamalara Destek
 5. Politikalar üretilen bir eko system oluşturmaktır.

“Tüm üyelerimizin, paydaşlarımızın finansal okuryazarlık ve erişim konusundaki aktivitelerinizi duyurmak, sahip çıkmak, sizleri desteklemek Dernek olarak temel amaçlarımızdandır”dedi.

Tüm dünyada finansal eğitim, finansal erişim ve finansal tüketicinin korunması kavramları ön plana çıkmış durumda. Son dönemde alınan G-20 kararları da, bu üçlü yapıyı içeren bir ulusal stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasını öngörmektedir.

Denizmen sözlerine;

“Ayrıca hatırlatmak isterim. Türkiye 2015’de G20 dönem başkanlığını üstlenecek. Finansal katılım bizim de en fazla vurgulayacağımız gündem maddelerinizden biri olacak” diye devam etti.

FODER Yönetim Kurulu (Asil)

 • Özlem Denizmen
 • Pelin Kabalak
 • Dilek Bil
 • Özgür Demirtaş
 • Sezai Bekgöz
 • Murat Kolbaşı
 • Emrah Kaya
 • Bülent Taban
 • Murat Ergin

Yönetim Kurulu (Yedek)

 • Gonca Gürsoy Artunkal
 • Burçin Mavituna
 • Şule Alan
 • Kamer Karakurum Özdemir
 • Hakan Tokbaş
 • Cem Uşaklı
 • Serhad Satoğlu
 • Serkan Gür
 • Hakan Eraslan

Danışma Kurulu

 • Cansen Başaran Symes
 • Durmuş Yılmaz
 • Osman Akyüz
 • Hüseyin Erkan
 • Attila Köksal
 • Aslı Başgöz
 • Koray Arıkan
 • Seymur Tarı

Genel Kurul sırasında üyeler TEB, Doğuş Holding, VISA, ING Bank, Akbank  finansal okuryazarlık projelerini paylaştılar.