Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması 2019 – Kadın Dosyası