Start-Up’larda Finansal Başarıya Adım Atmak ve Kadın Girişimciler İçin İpuçları: 1. Bölüm

Girişimcilik, çağımızın en heyecan verici ve dinamik alanlarından biridir. Teknolojinin hızla evrimleştiği, değişen tüketici taleplerinin sürekli bir meydan okuma sunduğu bir çağda, kendi işinizi kurmak artık sadece bir hayal olmaktan çıkıp, gerçeğe dönüşebilecek bir fırsattır. Start-Up kurmak, sadece bir işi değil, aynı zamanda bir vizyonu hayata geçirmenin, yaratıcılığı özgürce ifade etmenin ve finansal bağımsızlığı elde etmenin bir yoludur. 

Girişimcilik, sadece bir iş kurma sürecinden öte, bir vizyonu gerçeğe dönüştürme yolculuğudur. Günümüzde, kadın girişimcilerin bu yolculukta kapılarını açması ve kendi hikayelerini yazması, iş dünyasına çeşitlilik ve güç katma potansiyeli taşıyor. Teknoloji ve bilgi çağında, başarıya giden bu yolda kadın girişimciler, sadece kendi işlerini değil, aynı zamanda topluluklara ilham veren, güçlendiren ve değiştiren liderler olma potansiyeli taşıyorlar. 

Dünya genelinde kadın girişimci sayısının hızla arttığı göz önüne alındığında, bu alandaki başarıyı sürdürmek ve büyütmek için finansal stratejilere daha yakından bakmak önem arz etmektedir. Son yapılan çalışmalara göre dünya genelinde 252 milyon kadın girişimci bulunmaktadır. Bu artışta, kadınlara kendi işlerini kurup ilerlemeleri konusunda verilen destek ve teşviklerin önemi daha da belirginleşmektedir. Bu destekleri sağlamak adına birçok ülkede çeşitli programlar ve fonlar oluşturulmuş, bu da kadınların iş kurmalarını ve sürdürmelerini kolaylaştırmayı amaçlamıştır. 

Örneğin, Startups.watch verilerine göre, 2023’ün ilk 9 aylık döneminde Türkiye’de hayata geçirilen yatırımların %21’i kadınlar tarafından kurulmuştur. Bu, kadın girişimcilerin iş dünyasında giderek daha fazla yer edindiğini gösteren önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. 2023 Eylül sonu itibariyle, yine aynı çalışma, kadın girişimcilerin toplam Start-Up’ların %15,7’sini oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Kadın girişimcilerin desteklenmesi, sadece bireysel başarılarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler’e göre, dünyanın daha adil ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi, cinsiyet eşitliğinin etkin bir şekilde sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki etkisi ve ağırlığı, bireysel başarılarının da ötesine geçerek toplumsal ve küresel düzeyde önemli bir katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. maddesi olarak belirlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği prensibi, bu konuda atılması gereken adımları vurgulamaktadır. 

Bu yolculukta başarıya ulaşmak, sadece bir fikirle başlamakla değil, aynı zamanda sağlam bir temel ve etkili bir finansal stratejiyle devam etmekle mümkündür. Girişimcilik dünyasında yürüyen bu heyecan verici serüvenin başlangıcında, bu yazının devamında, finansal başarıya ulaşma noktasında ihtiyacınız olacak önemli ipuçları bulacaksınız. Hayalinizdeki işi kurmak ve finansal bağımsızlığınıza adım atmak için hazır mısınız?

 

Duygu YILMAZ

FODER Gönüllüsü


Kaynakça;

  1. https://startups-watch-production.s3-eu-central-1.amazonaws.com/uploads/documents/3684/_2023-Q3_Report_v1.01.pdf?X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Date=20240202T134544Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJVM3YYYR2ZQJJSQ/20240202/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7bdc4ab5a2595f529a88e0a1b921373682245b01f4fcc11f72e8955afd966781
  2. https://www.zorlu.com.tr/akillihayat2030/yazilar/dunya-kadin-girisimciler-gunu