Turuncu Damla

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve ING Türkiye ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz tasarruf odaklı finansal okuryazarlık programı Turuncu Damla ile 10 senede 60 bin ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencisine eğitim verildi. Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül alan Turuncu Damla projesi ile çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturmak ve davranış değişikliği yaratmak amaçlanıyor. Program, sadece gerçekçi finansal kararlar alabilme yetkinliğini kazandırmak üzerine değil, aynı zamanda bu yetkinliği hayatın diğer alanlarında da başarı getiren karakter özelliklerine bağlayan bir eğitim modeline sahip.

Turuncu Damla ile öğrencilere, sınıf öğretmenleri üzerinden doğal eğitim ortamları bozulmadan eğitim veriliyor. Program, birçok alanda başarıyı getiren sabır, azim, sebat, özgüven ve liderlik gibi temel özelliklere odaklanırken, toplam 8 hafta boyunca “gelecek odaklı davranış”, “limitli kaynaklar”, “cazip ürüne karşı durabilme”, “istek ve ihtiyaç arasındaki farkı görebilme”, “bütçeleme”, “sabırlı davranma”, “zor kararlar verebilme”, “grup kararları alabilme” ve “etkileşim içinde olduğu sosyal çevreye aktararak hem kendi gelişimlerine hem çevrenin farkındalığına etki etme” konularındaki eğitimlerle çocukların bakış açılarını geliştirmeye katkı sağlıyor.

FODER olarak nihai amacımız olan finansal okuryazar bir Türkiye için çocukların finansal okuryazarlık öğrenmesi gerektiğinin farkındayız, bu kapsamda tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı olan Turuncu Damla ile çocuklarda erken yaşlarda tasarruf bilinci oluşturarak davranış değişikliği yaratacağız.

Destekleyenler