JAFLE Erasmus+ Projesi

2021 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye Ulusal Ajans’a sunulan 120 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınıp bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilerek gerçekleştirilen içerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 11 projenin teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.

FODER’in proje ortağı olarak yer aldığı, The Journey of Unemployed Adults from Financial Literacy to Enterpreneurship (JAFLE) (İş Arayışındaki Yetişkinlerin Finansal Okuryazarlıktan Girişimciliğe Yolculuğu) isimli 5 ortaklı proje, 2 yıl boyunca desteklenmeye layık bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatör olduğu projede, FODER’in yanısıra Yunanistan’da yerleşik eğitim şirketi E-school Educational Group, İspanya’da yerleşik eğitim şirketi Formative Footprint ve Litvanya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Klaıpedos Valstybıne Kolegıja (KVK) kuruluşlar da ortak olarak yer almaktadır.

Proje ile iş arayışında olan yetişkinlere dijital platform üzerinden finansal okuryazarlık ve girişimcilik eğitimi verilerek iş hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır.

Destekleyenler