ING Türkiye iş birliğinde, Turuncu Damla projesiyle 60 bin çocuğa ulaştık

ING Türkiye, ile birlikte gerçekleştirdiğimiz tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı olan Turuncu Damla projesi ile 10 senede yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaştık. Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül alan Turuncu Damla  projesi ile devlet ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 8 hafta boyunca finansal okuryazarlık eğitimi sağlanarak çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturulması ve davranış değişikliği yaratılması amaçlanıyor. Projenin etki ölçüm sonuçları, eğitimin ‘rekabet eğilimindeki cinsiyet farklılığını’ ortadan kaldırdığını ortaya koyuyor. Turuncu Damla Projesi’nin 2023 yılı bahar döneminde ise 4770 öğrenci programdan mezun oldu.  

Toplumsal yatırımlar alanında finansal yetenekleri geliştirmeyi önceliklendiren ING Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz tasarruf odaklı bir finansal okuryazarlık eğitim programı olan Turuncu Damla projesi ile 10 senede yaklaşık 60 bin öğrenciye ulaştık. 2013 yılından bu yana devlet ilkokullarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 8 hafta boyunca finansal okuryazarlık eğitimi sağlanan proje ile çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturulması ve davranış değişikliği yaratılması amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül kazanan Turuncu Damla projesi, birçok alanda başarıyı getiren sabır, azim, sebat, özgüven ve liderlik gibi temel özelliklere odaklanırken, toplam 8 hafta boyunca ‘gelecek odaklı davranış’, ‘limitli kaynaklar’, ‘cazip ürüne karşı durabilme’, ‘istek ve ihtiyaç arasındaki farkı görebilme’, ‘bütçeleme’, ‘sabırlı davranma’, ‘zor kararlar verebilme’ ve ‘grup kararları alabilme’ konularındaki eğitimlerle çocukların bakış açılarını geliştirmeye katkı sağlıyor.

Projenin bahar döneminde 4700’ün üzerinde öğrenci programdan mezun oldu.

Turuncu Damla’nın 2023 yılı bahar dönemi başarıyla sona erdi. Bu dönemde Ağrı, Bursa ve Kırklareli illerinde  İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliğinde 140 okulda 220 öğretmen ile 4770 öğrenciye ulaşıldı.  

Turuncu Damla eğitimleri  ile rekabete eğilimdeki cinsiyet farklılığı ortadan kalkıyor.

Turuncu Damla ile öğrencilere, sınıf öğretmenleri üzerinden doğal eğitim ortamları bozulmadan eğitim veriliyor ve eğitimlerin etkisi akademik temelli analizlerle ölçümleniyor. Etki ölçüm sonuçları, eğitimin ‘rekabet eğilimindeki cinsiyet farklılığını’ ortadan kaldırdığını, eğitim alan kız öğrencilerin rekabete yatkınlığının, eğitim alan erkek öğrencilerle aynı seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca, projenin bahar döneminde yer alan öğretmenlere değerlendirme formu iletilerek görüşleri alındı. Formu dolduran öğretmenlerin neredeyse tamamı bu projeyi başkalarına önereceğini ve projedeki hikayelerin  çocukların seviyesine uygun olduğunu belirtti.