Foder-Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Öğrencileri İle Proje Çalışması

Foder Mybnk Projesi İle Gençlere Finansal Okuryazarlık Eğitimleri Verecek
14 Temmuz 2015
FODER “Gönüllü Buluşması” Etkinliğinde Gönüllülerimizle Buluştuk
23 Temmuz 2015

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği, Sabancı Üniversitesi Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin her ay bir marka seçerek üzerinde çalışacağı Brand Action Project kapsamında marka değeri olarak işbirliğinde bulunuyor.
Projeyle ilgili olarak Sabancı Üniversitesi ile 13 Temmuz 2015 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda proje ekibine FODER’in misyonu, vizyonu, hedefleri ve çalışmaları hakkında bir tanıtım yapıldı.
Pazarlama ve iletişim alanında uzmanlaşan öğrenciler FODER’in vereceği çalışma konusunu inceleyerek proje sonunda markaların farklı dinamikleri olduğunu gözlemleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve mevcut araştırmaları yorumlama becerilerini de pekiştirecekler.