FODER Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Proje Ortağı Oldu!

2021 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Türkiye Ulusal Ajans’a sunulan 120 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınıp bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirilerek gerçekleştirilen içerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 11 projenin teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.

FODER’in proje ortağı olarak yer aldığı, The Journey of Unemployed Adults from Financial Literacy to Enterpreneurship (JAFLE) (İşsiz Yetişkinlerin Finansal Okuryazarlıktan Girişimciliğe Yolculuğu) isimli 5 ortaklı proje, 2 yıl boyunca desteklenmeye layık bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatör olduğu projede, FODER’in yanısıra Yunanistan’da  yerleşik eğitim şirketi E-school Educational Group, İspanya’da yerleşik eğitim şirketi Formative Footprint ve Litvanya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Klaıpedos Valstybıne Kolegıja (KVK) kuruluşlar da ortak olarak yer almaktadır.

Proje ile işsiz yetişkinlere dijital platform üzerinden finansal okuryazarlık ve girişimcilik eğitimi verilmek suretiyle iş hayatına kazandırılması amaçlanmaktadır.