Finansal Okuryazarlık ve Finansal Yönetim Konusunda Pratikler

 Finansal Okuryazarlık Durumunuzu Geliştirmek İçin Neler Yapabilirsiniz?
26 Temmuz 2016
Bilgi Toplumunda Finansal Faktörler ve Finansal Okuryazarlık
4 Temmuz 2016

Finansal okuryazarlık her ne kadar komplike bir tanım olarak gözükse de pratik de çokça uygulamaya çalıştığımız ve üzerinde çok düşünmeden kendi kendimize anlamlandırdığımız oldukça yeni bir kavram.
En doğru tanımıyla finansal okuryazarlık, bireylerin gelir ve giderlerini doğru analiz ederek, en etkin şekilde kanalize edebilme yeteneğine sahip olmalarını ifade eder. Bütçeye bağlı olarak karşılaşılabilecek risklerin minimize edilmesi, öngörülebilir olmasına yardımcı olur.
Finansal okuryazarlık tüketicilerin korunmasına yönelik önlemler sağlar ve toplum ve ülke ekonomisi de mali değişimlerden önlenebilir, kontrol edilebilir şekilde etkilenir.
Finansal okuryazarlık kavramının toplumdaki bilinirliğini arttırmak için finansal okuryazarlık, finansal eğitim gibi konularda eğitim programları düzenlenmelidir.
Finansal okuryazar olan kişiler finansal karar alırken daha rasyonel olmaktadırlar. Finansal okuryazarlığın kişilerin finansal yönetim konusunda davranışları konusunda pozitif etkisi yadsınamayacak kadar önemlidir.
Finansal yönetim konusunda bazı pratikler yapılarak temel finansal okuryazarlık eğilimleri kazanılabilir.

  1. Finansal Durumunuza Dışarıdan Bakın

Hepimiz hemen hemen her konuda bir başkasına tavsiye verebilecek durumdayız. Finansal yönetim konusunda daha başarılı olmak istiyorsak, diğerlerine verdiğimiz tavsiyeleri bir kenara bırakıp kendi durumumuzu gerçek gözlerle görmeye çalışmalıyız. Gerçekten finansal durumunuz ne seviyede? Değişimin getirdiği sorumluluğa hazır mısınız? Neye ihtiyacınız var?

  1. İstekli Olun

İçinde bulunduğunuz durumu gördükten sonra değişime istekli olun. Basitten başlayın ve kararlı adımlarlar ilerleyin. Aldığınız kararları her gün yeniden revize ederek uygulamaktan çekinmeyin. Umutsuz olmayın.

  1. Destek Alın

Finansal yönetim konusunda ülkemizde oldukça fazla sayıda uzman var. Kredi borcunuzu ödeme planı yapabileceğiniz, yatırım ve tasarruf planlarınızı beraber yönetebileceğiniz profesyonellerden destek alarak hem daha bilinçli bir yol izleyebilir, hem de stres altına girmekten kurtulabilirsiniz.

  1. Bütçe Yapın

Gelirinizin ne kadar olduğunu önemsemeden harcamalarınızı ve gelirlerinizi not edin. Öncelikli olarak ödenmesi gereken borçlarınızı planlayın ve planınıza sadık kalarak ek harcamalar oluşturmadan ne kadar süre bütçenize bağlı kaldığınızı test edin.

  1. Finansal Hedefler Belirleyin

Hiçbir zaman kendinize hedef koymaktan kaçınmayın. Borçlarınızı kapatmak için size ne kadar süre gerektiğini, ne zaman tatil için hazır olacağınızı, ne zaman yatırım için hazır olacağınızı planlayın, hedefleyin. Hedeflerinizin ölçülebilir, ulaşılabilir ve akıllıca olmasına gayret edin.

  1. Tasarruf Edin

Aylık sabit harcadığınız kalemleri belirleyin ve hangilerinde tasarruf sağlayabilirsiniz inceleyin. Küçük küçük olan, önemsiz gözüken diğer harcamaları da mutlaka not edin ve mümkünse bir ürün satın olmadan önce indirimleri bekleyin. Acele etmeyin. İkinci el almaktan kaçınmayın.

  1. Para Hakkında Konuşmaktan Çekinmeyin

Para gösteriş yapmak için kullanılan bir meta değil, ihtiyaçlarımızı gidermek için kullanmamız gereken ve daha da önemlisi geleceğimizi şekillendirmek için bize gerekli imkanları sunan bir araçtır.Eğer borcunuz varsa, bütçenizi buna göre planlamışsanız bunu anlatmaktan kaçınmayın. Yatırımlarınızı ve tasarruflarınızı paylaşın.

  1. İstek Mi İhtiyaç Mı Karar Verin

Ürün ya da hizmet satın almadan önce bunun bir ihtiyaç mı yoksa istek mi olduğuna karar verin. İstekler anlıktır. Ertelenebilir ve acil olmayan şeylerdir. İhtiyaçlar ise gerçekten de yaşamınıza belli standartlarda devam etmenizi sağlayacak maddelerden oluşurlar. Finansal durumunuzu düzeltene kadar isteklerinizi durdurmayı, kontrol altına almayı deneyin.
Finansal okuryazarlık bireylerin hayatları boyunca onlara rehber olan, finansal durumlarını verimli bir şekilde yönetebilmelerini sağlayan, piyasada çok sayıda olan ürün ve hizmetler arasında makul tercihler yapmalarını sağlayan yeni bir olgudur.
Geliştirilmesi ile sadece hane halkı ve kişiler değil, tüm toplum finansal yönetim becerisi kazanacak, piyasalar daha güvenilir hale gelecektir.