Kadınlar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine

Finansal Yeniliklerin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi
7 March 2016
With Foder’s Mybnk Project, Financial Literacy Training will be Provided to Young People
14 July 2015

Dünya çapında toplumsal eşitliğin ve adaletin sağlanabilmesi için öncelikli olarak kadın ve erkeklere daha adil finansal fırsatlar sunulmalıdır. Konu farklı açılardan değerlendirilerek, kadınların pasifleştirilmesine yönelik hareketlerin nedeni ve durumun iyileştirilmesi üzerine çalışılmalıdır.
1
OECD’nin yaptığı araştırma başta olmak üzere, global ölçekte yapılan birçok araştırmaya göre, kadınların finansal bilgiye erişimleri erkeklere göre çok geride kalmış durumda. Gelişmiş ülkelerde dahi, kadınların kazancını yönetebilme ve finansal gelişmeleri takip edebilme oranı çok düşük .
Kadınların ev ekonomisini ve aile bütçesini idare etme gibi özelliklerine baktığımızda, aslında erkeklerden çok daha fazla finansal okuryazarlığa ihtiyaçları olduğu kesin. Kadınların daha az bütçeyle hayatlarını idame ettirdikleri de ortadadır.
Kadınların finansal riskleri okuyabilme, riski bölebilme, doğru yatırım yapabilme gibi eğitimlere ihtiyaçları vardır. Hem toplumsal ve küresel ölçekte kadının ekonomik düzendeki konumu gün geçtikçe değer kazanmaktadır.
Devletlerin kadınların haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik yaptığı kanunların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da kadınların finansal okuryazarlık eğitimine destek vermeleri gerekmektedir. Girişimcilik konusunda kadınlar
cesaretlendirilmeli, kadınları düşük maliyetli iş gücü olarak gören zihniyet değiştirilmelidir. Dezavantajlı kadınlar ve genç kızlar nasıl ek gelir elde edebilir, nasıl meslek edinebilirler, kazançlarını nasıl yönetebilirler gibi konularda kurslar ve seminerler verilmelidir.

2
Unutulmamalıdır ki, hemen hemen her toplumda kadın, aile olgusunun temel yapıtaşıdır.Toplumsal yapıyı sağlıklı kılan ve bir arada tutan kadınların finansal açıdan bilinçlenmesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyini arttıracaktır. İş dünyasında,siyasette,evde, hayatın her alanında giderek daha üst konumlarda yer alan kadınlar sayesinde daha barışcıl ve daha kalkınmış bir dünya bizleri bekliyor.
“Bilincinde olmadığımız şeyi değiştiremeyiz, ama bir kez farkına vardığınızda değişmekten başka yolunuz kalmaz” Sheryl Sandberg (Facebook Chief Operating Officer, COO : Şirketin günlük operasyonlarından ve yönetiminden sorumlu üst düzey kişi.)