Kısaltmalar

Finansal Okuryazarlık (FO)- Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmesidir.

ATM: Automated Teller Machine
BDDK:  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BES: Bireysel Emeklilik Sistemi
BFK: Bireysel Finansman Kredisi
BHS: Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
BIS: Uluslararası Ödeme Sistemi / Bank for International Settlements
BKM:  Bankalar Arası Kart Merkezi
BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
CAR (SYR): Sermaye yeterlilik rasyosu / Capital adequacy ratio
CYFI: Child and Youth Finance International
DAB: Banka veya Özel Finans Kurumlarınca Düzenlenen Döviz Alım Belgesi
DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DEK: Dövize Endeksli Kredi
DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
DJIA: Dow Jones Endüstri Ortalaması
DSB: Banka veya Özel Finans Kurumlarınca düzenlenen Döviz Satım Belgesi
DTH: Döviz Tevdiat Hesabı
GrossEFT:  Elektronik Fon Transferi
EMKT:  Elektronik Menkul Kıymet Transferi
EVAS: TCMB Elektronik Veri Aktarım Sistemi
EVAS: Elektronik Veri Aktarım Sistemi
EFT: Elektronik Fon Transferi
EMKT: Elektronik Menkul Kıymet Transferi
GOÜ: Gelişmekte Olan Ülke
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla / Gross Domestic Product
EXIMBANK: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
FED: ABD Merkez Bankası
GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı
IBAN: Uluslararası Banka Hesap Numarası
IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Birliği / International Financial Reporting Standard(s)
KDV: Katma Değer Vergisi
KKB: Kredi Kayıt Bürosu
KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Kaynak Fonu
MİDES: Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu
NASDAQ: Ulusal Menkul Kıymetler Mağazacılar Birliği Otomatik Teklif Sistemi
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu
SWIFT: Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Kuruluşu
TBB: Türkiye Bankalar Birliği
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TSPB: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
VKN: Vergi Kimlik Numarası
VUK: Vergi Usul Kanunu
WEF: Dünya Ekonomik Forumu

Sıkça Sorulan Sorular

1Para nedir?
Para bizi hedeflerimize götüren bir araçtır.
2Hayal ile hedef arasındaki fark nedir?
Hayal ile hedef arasındaki fark planlamadır.
3Hedefler nasıl olmalıdır?
Hedefler net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve süreli olmalıdır. Hedefleri önceliklendirmek de önemlidir.
4Önceliklendirme nedir?
Hedefleri kısa (0-1 sene), orta (1-5 sene), uzun (5+ sene) olarak planlamaktır.
5Bütçe nedir?
Gelir ve giderlerin planlanmasıdır.
6Bütçe nasıl yapılır?
Gelir yazılır, gelirden birikim çıkarılır. Kalan para mecburi harcamalar, gerekli harcamalar ve istekler olarak pay edilir.
7İdeal bütçe nasıl olmalıdır?
Gelir-Birikim=Harcamalar şeklinde olmalıdır.
8Bütçe yaparken nelere dikkat edilmelidir?
Bütçe yaparken, her harcama kalemine önceki dönemlerde yapılan harcamalar da göz önüne alınarak limitlendirme yapılmasına dikkat edilmelidir.
9Bütçe nasıl olmalıdır?
Bütçe esnek ve gerçekçi olmalıdır. Değişen şartlara göre revize edilmeli ve var olan şartlara göre yapılmalıdır.
10Bütçe denk gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
Harcamalardan kısmalı ya da geliri arttırmanın yolları aranmalıdır.
11Harcama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?
Harcamanın altın kuralı gelirimizden fazla harcamamaktır.
12Harcamanın püf noktası var mı?
Harcamanın püf noktası 10 saniyedir! Kasaya gitmeden önce satın alınacak şeyi ele alıp, 10 saniye bu bir istek mi ihtiyaç mı diye düşünülmelidir. İstekse, o ay için bütçede o isteğe yer var mı bakılmalı, ona göre satın alma kararı verilmelidir.
13Ani harcama dürtüsü gelirse ne yapılmalıdır?
Evdeki fazla eşyalar akla gelmeli ve finansal hedefler hatırlanmalıdır.
14Bütçede yer almayan giderlerle karşılaşınca ne yapılmalıdır?
Acil durum fonu kullanılmalıdır.
15Acil durum fonu nedir?
En az üç aylık giderler kadar bir paranın, nakit, kolay ulaşılabilir, maliyetsiz bir hesapta beklenmeyen harcamalar için saklanmasıdır.
16Borçlanmak kötü bir şey midir?
Borçlanmak her zaman kötü değildir. Yeter ki borçlanma amaçlı olsun.
17Amaçlı borç nedir?
Belli bir amaç doğrultusunda, değeri artacak şeyler için borçlanmaktır.
18Amaçsız borç nedir?
Ne için olduğu belli olmayan, kontrolsüzce biriken borçtur.
19Borç oranı en fazla ne kadar olmalıdır?
Borcun gelire oranı en fazla %25 olmalıdır. Ev kredisi borcu varsa bu oran %40 olabilir.
20Borçlanırken nelere dikkat edilmelidir?
İhtiyaç kadar paranın, ödenebilecek vadede alınmasına dikkat edilmelidir.
21Borç hangi para biriminden olmalıdır?
Gelir hangi para birimindense, borç da aynı para biriminden olmalıdır.
22Borç varsa ne yapılmalıdır?
Hemen borç kapama planı yapılmalıdır. Borçlar faize göre listelenmeli ve en yüksek faizli olandan başlayarak ödenmelidir.
23Borcun ödenemeyeceği fark edildiğinde ne yapılmalıdır?
Bankaya/kişiye gidip durumu samimiyetle anlatmalı ve yapılandırma imkanları sorulmalıdır.
24Borcu ödeyebilecek durumu olmayan ne yapmalıdır?
Bu durumda zor karar anı gelmiş demektir. Satılabilecek eşyalar elde çıkarılarak borçlar kapatılmalıdır. Bu eşyaların zaman içinde yerine konulabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
25Kefil olurken nelere dikkat edilmelidir?
Kefil olmanın borçtan tamamıyla sorumlu olmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.
26Kredi kartı nedir?
Kredi kartı 40 gün faizsiz para veren bir ödeme aracıdır. Kredi kartının borçlanma aracı olmadığı unutulmamalıdır.
27Kredi kartına faiz ödememek için ne yapılmalıdır?
Son ödeme tarihine kadar tüm borç tutarı kart hesabına yatırılmalıdır.
28Kredi kartı kullanmanın püf noktası nedir?
Kredi kartı kullanmanın püf noktası, gelirden fazla harcama yapmamaktır.
29Kredi kartına borcun tamamı ödenemediği durumlarda ne yapılmalıdır?
Borcun tamamı kapatılamadığı durumlarda, asgariden fazla ödeme yapmaya özen gösterilmelidir. Bir sene içerisinde üç kez dönem borcunun yarısından azı ödenirse, kartın nakit çekime ve limit artışına kapandığı unutulmamalıdır.
30Kredi kartının çalındığı/kaybolduğu durumlarda ne yapılmalıdır?
Fark eder etmez kartın bağlı olduğu bankanın çağrı merkezi aranmalı.
31Kartın çalınması/kaybolması durumunda başkası tarafından yapılan harcamalardan yükümlü müyüm?
Bildirimden önceki 24 saat içinde yapılan harcamaların yalnızca 150 lirasından kart sahibi sorumludur.
32Kredi risk raporu ne demek?
Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan, 5 yıl boyunca kişilerin tüm ödeme performaslarının yer aldığı bir nevi finansal karnedir.
33Kredi risk raporunda yer alan negatif kayıtlar nasıl silinebilir?
Kredi risk raporunda yer alan negatif kayıtların silinmesinin bir yolu yoktur. Ödemeleri düzenli yaparak rapor zaman içerisinde pozitife çevrilebilir.
34Kredi risk raporu nereden takip edilebilir?
Kredi risk raporu ufak bir ücret karşılığı bankalardan alınabilmektedir.
35Neden birikim yapılmalıdır?
İsteklere, hedeflere ulaşmak için birikim yapılmalıdır.
36Birikimin gelire oranı ne olmalıdır?
Birikim, gelirin %10-25’i kadar olmalıdır.
37Birikimin püf noktası nedir?
Birikimin püf noktası düzenli yapılması ve hemen birikime başlanmasıdır.
38Birikimler nerede durmalıdır?
Birikimler, yastık altında durmamalı, tıpkı bizim gibi çalışmalıdır.
39Parayı çalıştırmak için ne yapmalıdır?
Kişinin hedeflerine ve yatırım karakterine dayalı bir yatırım planı yapılmalıdır.
40Yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir?
Tüm para tek bir yatırım aracında tutulmamalıdır. Para; riskli, orta riskli ve risksiz yatırım araçları arasında, kişinin yatırım karakterine göre pay edilmelidir. Kişi bilmediği yatırım aracına para yatırmamalı, arkadaş/eş dost tüyosuyla yatırım yapmamalıdır.