FODER’in Finansal Okuryazarlık ve Erişim Yolunda 2015 Yılı Aralık Ayı Faaliyetleri