FODER YÖNETİM KURULUMUZ TÜSİAD BAŞKANI SN CANSEN BAŞARAN SYMES'E ZİYARETTE BULUNDU

Global Money Week Final Event 2015
17 March 2015
FODER'İN FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM YOLUNDA 2014 YILI FAALİYETLERİ
3 January 2015

Foder Yönetim Kurulumuz, aynı zamanda Foder Danışma Kurulu Başkanımız olan TÜSİAD başkanı Sn Cansen Başaran Symes ‘e 11 Mart 2015 tarihinde yeni görevini tebrik amaçlı ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette,  TÜSİAD ve Foder olarak nasıl bir strateji ile ortak ve kesişen konular, amaçlar için güç birliği yaratılacağı hakkında görüşler paylaşıldı.
Finansal okuryazarlık konuları hakkında TÜSİAD üyeleriyle birlikte Foder’in oluşturabileceği sosyal ve toplumsal faydaların kamuoyu ile nasıl ele alınarak paylaşılıp yaygınlaştırılacağı değerlendirildi.
TÜSİAD üyeleriyle finansal okuryazarlık hakkında Foder’in amaç ve söylemlerinin paylaşılması, bunun yansıması olarak da sağlanabilecek geniş kapsamlı etkileşim ve farkındalık artışının yaratacağı çok boyutlu sosyal ve ekonomik faydalar görüşüldü. Ortak çalışmalar yapılmasına ilişkin fikir birliği sağlandı.