Finansal Yeniliklerin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi

Finansal Hatalardan Kurtulmanın Yolları
2 March 2016
Kadınlar ve Finansal Okuryazarlık Üzerine
8 March 2016

Finansal anlamda yenilikler, yoğun sanayi devri sonrasında bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle ivme kazandı. Mali piyasaların denetlenmesinin zorlaşmasıyla beraber, devletler yeni finans politikaları geliştirmek durumunda kaldılar. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak da finans sektöründe yenilikler meydana geldi .
Bu yenilikler hem ekonomi teorilerini etkiledi hem de yeni ürünler ortaya çıktı. Küreselleşme, paranın tüm dünyada akışını hızlandırdı, ürün ve hizmet alım satımında sınırlar ortadan kalktı.Önceden sadece nakit para, çek gibi elle tutulur materyaller finans dünyasını yönetirken, ATM, kredi kartı, EFT gibi sistemler hayatımıza girdi.
Piyasaların dalgalanması sonucu riskin minimalize edilmesi ihtiyacı,ölçülebilir ve kontrol edilebilir ekonomik varlıkların oluşturulmasına neden oldu. Özellikle teknolojik yenilikler sayesinde para daha dinamik bir hal aldı. Paranın kişilerin somut olarak geçmediği, piyasada dolaştığı bir döneme girildi.Kazancın elde tutulmasının ve biriktirilmesinin takibi zorlaştı. Bu durum kaosa neden olsa da, dijital yenilikler finans işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağladı.Bu sayede, kişilerin finansa olan ilgileri de arttı.
Finansal yeniliklerle beraber, tüketiciler kendi finans durumları hakkında daha bilinçli olmaya başlarken aynı zamanda global gelişmeleri de takip etmeye başladılar. Yatırım alanları hakkında bilgi edinmek, emeklilik planlaması yapmak, sigorta yaptırmak gibi konular ön sıralar çıktı. Para, zorunlu ihtiyaçları gideren bir araçken, kişilerrin hayatını uzun vadeli etkileyen ve yönetilmesi gereken bir kavram oldu.
Finansal okuryazarlık bilincinin gereği olarak da, bütçe ve finans konusunda tüketiciler eğitilmeye ve bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandı. Gelişen yeni düzen, ekonomik buhranlarla beraber kendi çözümlerini de getirdi. Düzene dahil olan insanlar, kendi finansal hayatlarını yönetebilmek adına üretim/tüketim dengesini korumaya gayret ettiler. Her kriz,fırsatları barındırdı ve finansal erişim tüm dünyada gündeme gelmedi başladı. Ekonomik yönetim sadece devletlerin ve kurumların yönetiminde olmaktan çıkarak, ailelerin hayatına girdi.
Finansal yenilikler, dijitalleşmeye devam ediyor ve bu durum finansal okuryazarlığı arttırıyor.Çünkü tüketiciler finans hakkında bilmek istediklerine daha kolay erişebilir oluyorlar.