Finansal Hatalardan Kurtulmanın Yolları

Minimalizmi Finansal Hayatınıza Yansıtın
29 February 2016
Finansal Yeniliklerin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi
7 March 2016

Paranın hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz. Temel ihtiyaçlarımız dışında, arzu ettiğimiz tüm ürün ve hizmetleri satın alırken kullandığımız bir ödeme aracı. Hayatımız boyunca daha rahat yaşamak, kaygı ve risk seviyesini en aza indirgemek için para kazanmaya çalışırız.
Paranın yeterli gelmemesi ise çeşitli problemlere neden olur. En temel ihtiyaçların karşılanamamasından tutun da, bireysel ve toplumsal ilişkilerin bozulmasına bile yol açabilir. Bu durumu önlemek için parayı sevdiğimiz kadar, tasarruf ve birikim yapmayı da sevmeyi, finansal hataların önüne geçmeyi bilmeliyiz. Kazandığımızdan fazla harcamamak bir öğreti değil, kişisel bir değer olarak yaşamımız boyunca bizimle olmalı.
Para yönetiminin temel noktası finansal farkındalıktır. Kazanç ve harcamayla ilgili konuları masaya yatırmak, aile bireyleriyle bütçe hakkında konuşmak, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak gereklidir.
Para yönetimi doğru yapılmadığında finansal zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Zorluktan çıkmak için daha büyük bir borçlanmaya gitmek,varlıkları elden çıkarmak, borçları ödeyememek, gibi durumlar kişileri mutsuz, stresli ve kaygılı bir ruh haline sokmaktadır.
Finansal hatalardan uzak durmanın ilk adımı para konusunda rasyonel bir yaklaşım içinde olmaktır. Diğer adımları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Bütçe planı yapmak
• Bütçeye sadık kalmak
• Finansal konularda bilgi sahibi olmak
• Geçmiş hatalardan ders almak
• Kredi kartı harcamalarını durduramamak
• Basit tasarruf önemlerinden uzak durmak
• Tasarruf yapmayı sürekli ertelemek
• Reklam ve indirimlerden uzak kalamamak
• Ödeme gücünün üstünde borçlanmaya girmek
• Küçük harcamaları önemsemek
Bu maddeler daha da arttırılabilir. Ancak herkesin para hakkındaki düşüncesi ve yaptığı hatalar farklıdır. Buna bağlı olarak da tasarruf eğilimleri farklılık gösterir. Tasarruf yaptığımızda kendimizi nasıl hissedeceğimizi düşünerek, hatalarımız üzerinde çalışmaya başlayabilir, daha güvenli bir gelecek yaratabiliriz.