TSPAKB "Best Practices in Financial Education" PANELİ

1. FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION SUMMIT
22 May 2013
KÜRESEL FİNANSAL OKURYAZARLIK ZİRVESİ 2013
13 November 2013

“Best Practices in Financial Education” adlı Panel 5 Kasım 2013 Borsa Istanbul’da gerçekleştirildi.
Davranışsal Finans yaklaşımlarıyla çalışmalar yapan aXiyon takımının TSPAKB bünyesinde hayata geçirdiği “Param ve Ben” en iyi örnekler arasında yerini aldı.


Sunumlar