Ekonomik İnovasyon

Eşler Arası Finansal İletişim
24 Şubat 2016
Minimalizmi Finansal Hayatınıza Yansıtın
29 Şubat 2016

İnovasyon, en basit tanımıyla toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmasıdır. İnovatif süreçte bilginin her alanda faydaya dönüştürülmesi tartışılır. Gelişmekte olan toplumlarda inovasyon, adeta lokomotif görevi görür. İnovasyon, yeniliğe açıklık ve girişimcilik gerektiren bir olgudur.
Özellikle bilim ve sanayi alanında inovasyon konusunda ilerlemeler kaydederken, hem bireysel anlamda hem de ülke olarak ekonomik inovasyondan uzağız. Ekonomi ve finans konusunda bilgi azlığından dolayı, küresel piyasalara yetişemiyoruz ve gelişmelere ortak olamıyoruz. Finansal okuryazarlık başta olmak üzere, tabana yayılmış bir finansal girişimcilik anlayışı kültürümüze uyum sağlayamıyor. Ne yazık ki bu konuda iyileştirme yapmadığımız sürece, ekonomik sıçrama yapmak kısa vadeli planlarımız kapsamında olamayacak.
Ekonomik inovasyonu akademik anlamı dışında kullanarak, günlük pratiklerimiz arasına yerleştirmeliyiz. Finansal konuları öğrenmeye ve yeniliğe açık olmak, araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek, sivil toplum kuruluşlarında yer almak-aktif olmak, finansal gelişmeleri takip etmek bizlerin yapabileceği en basit eylemler arasında.images
İnovasyon, piyasadaki firmaların ayakta kalabilmeleri ve rekabette ön sıralarda yer alabilmeleri için olmazsa olmazlar arasında. Bu alanda gelen başarı devletleri de global ölçekte başarılı kılar. Çünkü inovasyon sürekli gelişim, sürekli devinim demektir. Gelişime açık olmak, ürün ve hizmetlerde inovasyon yaratmak, bilgi yoğun düzene geçmek, hızla kalkınmak demektir. Bizlere düşen bireysel anlamda öncelikli olarak, inovasyonu kavramak ve hayatımızda finansal inovasyon yapmak. Bunun için en temelden başlamak gerekiyor. Aileden. Finansal okuryazarlık üzerine yapacağınız 20 dakikalık bir konuşma, sizin ne seviyede olduğunuzu belirler ve nasıl bir gelişim tablosu izleyeceğinizi netleştirmenize yardımcı olur.
Büyük planlar yapmaya gerek yok. Çok detaylı planlar da sizi gereksiz ayrıntılarla uğraşacaktır. Bu konuda meraklı, kararlı ve istekli olmak yeterli. İlk soru, “Hayatımda finansal anlamda yanlış giden nedir ve düzeltmek için neye ihtiyacım var?” olmalı.  Kendinize karşı vereceğiniz dürüst cevaplar sayesinde, bilinçli ve az enerji harcayarak kendi ekonomik inovasyon yolculuğunuzu başlatmış olacaksınız.
Unutmayın, inovasyon yeni bir iş, yeni bir proje değildir. Her gün yapılan işlerin, girişimcilik ruhuyla ve pragmatik olarak yeniden ele alınmasıdır. Başta finansal planlarınız olmak üzere, yaptığınız her şeye yenilik getirin ve imzanızı atın.