Ekibimiz

 

Melisa Mumcu

Genel Sekreter


Eğitim ve Özgeçmiş

Melisa Mumcu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini, Galatasaray Üniversitesi’nden Finansal Ekonomi yüksek lisans derecesini aldı. Finansal projeler üzerinde çalışarak yoksulluğun azaltılması ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra sosyal ve çevresel etkileri konusunda araştırmalar gerçekleştirdi. OECD ülkelerinde kadın erkek gelir eşitsizliğini gelir dağılımı, işgücüne katılım ve yükseköğrenim ile olan ilişkisi üzerinden analiz ederek proje çalışması yürüttü. Finans ve sürdürülebilirlik konularında online dergi ve yayınlarda yazıları yayınlandı. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde Genel Sekreter olarak çalışmaktadır. Davranışsal ekonomi bilimi metodları ile düşük ve orta gelirli bireylerin finansal sağlıklarını oluşturmaları hedefli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Çağatay Türk

Dijital Medya Yöneticisi


Eğitim ve Özgeçmiş

Çağatay Türk, Uludağ Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesini aldı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yönetimi bölümünde eğitimine devam ediyor. Bugüne dek Türkiye'de Türkiye Avrupa Vakfı, İspanya'da Xeracion isimli kuruluşların iletişim bölümlerinde gönüllü olarak, Özel Olimpiyatlar Türkiye'de Sosyal Medya Uzmanı olarak çalıştı. Avrupa'da insan hakları üzerine "ROVE", çevre bilinci üzerine "Trashocolics", bağımlılıklar üzerine "Give Hugs Not Drugs" ve iletişim üzerine "Speak Factor" projelerinde çalıştı. Yerli ve yabancı kurumlara verdiği, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve grafik tasarım destekleriyle freelance çalışmalarını sürdürdü. 2020 yılından beri Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde Dijital Medya Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

Selin Güler

Proje Asistanı


Eğitim ve Özgeçmiş

Selin Güler, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji lisans derecesini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etti. Halen “Türkiye’de Sivil Toplumun Özerkliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı tezini hazırlamakta ve bu kapsamda sivil toplum, siyaset sosyolojisi başlıklı video içerikleri ve araştırma yazılarını yayınlamaktadır.
Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim önlisans eğitimini tamamlamıştır. Proje asistanı ve program koordinatörü olarak ekolojik yaşam temalı projelerde, çalıştay ve atölyelerde görev almıştır. Toplumsal etki ve fayda sağlamayı hedefleyen sivil toplum kuruluşlarında, gönüllülük, staj ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Sivil toplum kuruluşları, sosyal etki ve ölçümleme konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde proje asistanı olarak çalışmaktadır.