Ekibimiz

Ece Beydağı

Genel Sekreter


Eğitim ve Özgeçmiş

1990 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Çoğunlukla sermaye piyasalarında olmak üzere 15 yılı aşkın iş tecrübesi bulunmaktadır. Sermaye piyasalarında ilk önce hisse senedi trader’ı olarak çalışmaya başlamış, daha sonra kurumsal finansman alanında şirketlere sermaye piyasalarından fon sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda şirketlere birleşme-devralma projelerinde danışmanlık yapmıştır. Bu kapsamda 1994-1995 yıllarında Bayındır Menkul Değerler’de trader olarak çalışmış, 2000 yılında Yapı Kredi Yatırım’da kurumsal finansman bölümüne katılmış, 2006-2013 yıllarında Turkish Yatırım’da kurumsal finansman direktörü olarak görev yapmıştır. London Business School, Kurumsal Finansman Programı sertifikasına sahip Ece Beydağı FODER’e katılmadan önce YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde koordinatör olarak çalışmış ve uluslararası doğrudan yatırımcılar açısından ülkemizin rekabetçiliğini arttırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve iş yapma kolaylığında ülkemizi üst sıralara taşımak amacıyla yürütülen çalışmalarda yer almıştır.

Melisa Mumcu

Genel Sekreter Yardımcısı


Eğitim ve Özgeçmiş

Melisa Mumcu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans derecesini, Galatasaray Üniversitesi’nden Finansal Ekonomi yüksek lisans derecesini aldı. Finansal projeler üzerinde çalışarak yoksulluğun azaltılması ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra sosyal ve çevresel etkileri konusunda araştırmalar gerçekleştirdi. OECD ülkelerinde kadın erkek gelir eşitsizliğini gelir dağılımı, işgücüne katılım ve yükseköğrenim ile olan ilişkisi üzerinden analiz ederek proje çalışması yürüttü. Finans ve sürdürülebilirlik konularında online dergi ve yayınlarda yazıları yayınlandı. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Davranışsal ekonomi bilimi metodları ile düşük ve orta gelirli bireylerin finansal sağlıklarını oluşturmaları hedefli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Çağatay Türk

Sosyal Medya Uzmanı


Eğitim ve Özgeçmiş

Çağatay Türk, Uludağ Üniversitesi Ekonomi bölümünden lisans derecesini aldı, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitimine devam ediyor. Bugüne dek Türkiye'de Türkiye Avrupa Vakfı, İspanya'da Xeracion isimli kuruluşların iletişim bölümlerinde gönüllü çalıştı. Avrupa'da insan hakları üzerine "ROVE", çevre bilinci üzerine "Trashocolics" ve İletişim üzerine "Speak Factor" projelerinde çalıştı. Yerli ve yabancı kurumlara verdiği, sosyal medya yönetimi, dijital pazarlama ve grafik tasarım destekleriyle freelance çalışmalarını sürdürdü. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nde Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışmaktadır.