Derneğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2022 Cuma günü saat 10:30’da, Turkish Bank Binası Levent Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No:1A/52 Şişli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 29.04.2022 Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu
  3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi
  4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu’nun İbrası
  6. Denetleme Kurulu’nun İbrası
  7. Bütçenin okunması ve görüşülmesi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış