CYFI ÇOCUK VE GENÇLİK FİNANS ZİRVESİ

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ
20 Kasım 2013
OECD "FİNANSAL EĞİTİMDE KÜRESEL VE AVRUPA ÇAPINDA EĞİLİMLER" KONFERANSI
26 Mayıs 2014

Zirve, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ev sahipliği, Borsa İstanbul’un ana sponsorluğu, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası (TAKASBANK), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB)’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.
CYFI Summit Report 2013