Benim Param Değerli Projesi Gong Töreni ile Başladı

Benim Param Değerli Projesi Gong Töreni ile Başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde, Borsa İstanbul Grubu katkılarıyla hazırlanan “Benim Param Değerli” Projesi kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık bilgilerini geliştirmeyi hedefliyor.
Kamu çalışanlarının ücretsiz olarak yararlanabileceği Finansal Okuryazarlık eğitim içeriklerine T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı, Uzaktan Eğitim Kapısı’ndan online olarak erişilebilecek.

Benim Param Değerli projesi kapsamında kamu çalışanlarının finansal farkındalığının artırılması, finansal okuryazarlık bilgilerinin geliştirmesi ve finansal kararlarını doğru şekilde verebilmesi için çeşitli konu başlıklarında eğitimler güncel bilgiler ışığında FODER tarafından hazırlandı. Eğitimler T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı Uzaktan Eğitim Kapısı platformunda yayınlandı. 

“Benim Param Değerli” projesinin ilk fazında öncelikli olarak finansal okuryazarlık kavramı ele alınıyor. Kamu çalışanlarının para ile olan ilişkisinde büyük farkındalıklar kazanmasını sağlayacak; bütçe yapma, finansal plan hazırlama, tasarruf etme ve yatırım araçları konularına değiniliyor. Ayrıca eğitim kapsamında, enflasyondan korunma yolları, finansal teknoloji kullanımı, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta içerikleri ile paramızı güvenceli şekilde değerlendirmenin yollarına örnekler ile yer veriliyor. 

“Benim Param Değerli” eğitim serisi kamu çalışanlarının paralarını kendilerine en iyi gelecek şekilde kullanabilmeleri, kısa, orta ve uzun vadede finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmeleri için hazırlandı.  

Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Törenine, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve FODER üyeleri katıldı. 

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada;

“FODER’in finansal okuryazar bir Türkiye amacına büyük bir katkı sunacağına inandığım Benim Param Değerli projesi ile özellikle yeni işe başlamış olan kamu çalışanları başta olmak üzere projeden faydalanan herkesin parasını yönetmek konusunda bilinçli bir farkındalık kazanmasını ve finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmelerini hedefliyoruz.” dedi.

FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal, CFA Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni etkinliğinde;

“Bireysel tasarruf oranlarının artması, bireylerin kendileri için doğru finansal kararları alabilmesi finansal okuryazarlık farkındalığı ile mümkündür. FODER olarak bu farkındalığın oluşması ve kamu çalışanlarının faydalanması adına Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Benim Param Değerli eğitim serisini oluşturduk. Bu çevrimiçi eğitim serisi ile kamu çalışanlarının gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine, finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgiye, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmalarını hedefliyoruz. Temennimiz proje faydalanıcılarının çevrelerine, çalışma arkadaşlarına, ailelerine de bu etkiyi taşıyabilmek. Projenin bugünden başlayarak etkisinin katlanarak artacağını inanıyorum”  ifadelerini kullandı.

Proje, Türkiye’de tasarruf bilincini artırmayı ve finansal alanda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim içeriklerinden elde edilecek farkındalık sayesinde bireylerin kendileri için en doğru finansal kararları alabilmeleri, kendi ekonomilerini yönetebilmeleri hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında davranışsal finans ve ileri seviye finansal okuryazarlık içerikleri ele alınacak. İlk aşamada projeden binlerce kamu çalışanı faydalanabilecek. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Hakkında*
24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Türkiye’de Parlamenter Hükümet Sistemi’nden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı; Cumhurbaşkanı, İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan oluşmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, bu kararname ile kurulan Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip dört ofisten biridir. Diğer ofisler; İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisidir.  Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre ofisler, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ofisler, görev alanına giren hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarını koordine etmek, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışmak, bunun için gerekli toplantı veya diğer organizasyonları yapmak, uluslararası alanda yapılan çalışmalara iştirak etmek ve ülkemizi temsil etmekle görevli ve yetkilidirler. Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda politikaların oluşturulması ve uygulanması ile kalkınma odaklı projelerin yürütülmesinde ofisler Cumhurbaşkanı ile en yakın çalışan birimlerdendir. 

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Hakkında*
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), 2012 yılında finansal bilincin artırılması için ekosistemin oluşturulmasına destek olma misyonu ile kurulmuştur. FODER’in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma, uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır. FODER aralarında banka ve finansal kuruluş, holding ve reel sektör temsilcisi kuruluşları ile 8 üniversitenin yer aldığı; 46 kurumsal, 90 bireysel üye ve 500’ü aşkın gönüllüsü ile “Finansal Okuryazar Bir Türkiye” vizyonuyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.