”EVİN HESAP UZMANI KADIN” PROJESİ FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Evin Hesap Uzmanı Kadın projesiyle kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmıştır. Kadınların ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek projenin ana hedefidir.

Foder, Mastercard ve İl Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleşen finansal okuryazarlık eğitimleri içerik olarak, bütçe oluşturmak, harcamalardaki önceliklerinin belirlenmesi, ve oluşan borçların ve ödeme şekillerinin yönetimi konuları kapsamındadır.  Katılımcıların yoğun ilgisi ve beraberinde eğitimcilere iletilen çeşitli sualler ve dile getirilen kişisel meraklar söz konusu olmakla beraber eğitimin içeriğinde; banka kartı, kredi kartı, ön ödemeli kart,  banka kredisi, sigorta, emeklilik için birikim, çeşitli yatırım araçları; fonlar, bireysel emeklilik gibi çeşitli konular bulunmaktadır.