Atatürk ilkelerine uygun olarak, finansal okuryazarlık, erişim ve eğitimi alanlarında çalışan meslek, bilim ve işadamlarının bilgi, tecrübe ve faaliyetlerini ahenkleştirerek değerlendirmek suretiyle, Türk halkının parasını yönetmesine ve finansal okuryazarlık seviyesinin artmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Finansal Okuryazarlık Derneği’nin devamlılığını sağlamak ve görevlerini yürütmek üzere gereken destek ve çalışmaları, birlikte yapacağımızı taahhüt ederiz.

14 Kasım 2012

 

  • Ali İhsan Yalçın
  • F.Dilek Bil
  • Hasan Güzelöz
  • Özlem Denizmen
  • Özgür Demirtaş
  • Pelin Kabalak
  • Zeynep Ellialtıoğlu